Nowy Firefox

Malsny a dobry.

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox
  • 2x malsnjejšy

    Dotychměst nejlěpšy Firefox

  • Lažki

    Wužywa 30% mjenjej składa ako Chrome

  • Mócnje priwatny

    Priwatny modus ze slědowańskim šćitom