Wobstarajśo se wobglědowaki, kótarež wašu priwatnosć na prědnym městnje stoje - to jo južo pśecej tak było

Dostańśo priwatnosć, kótaruž se zasłužyjośo. Pólěpšony slědowański šćit jo awtomatiski zmóžnjony w kuždem wobglědowaku Firefox.

Desktop

Wužywajśo priwatny modus. Firefox awtomatiski gromaźenjeju informacijow wó wašej aktiwiśe online pśez 2000+ pśeslědowakow online zajźujo.

Za desktop ześěgnuś

Dalšne informacije

Mobilny rěd

Wzejśo jadnučki schojźeńk priwatnosći - plus swóje gronidła, pytańsku historiju, wócynjone rejtariki a wěcej - sobu, źožkuli źiśo.

Dalšne informacije

Enterprise

Wobstarajśo se njedosěgnjony šćit datow z pódpěrowańskimi cyklusami, kótarež su na pótrjeby wašogo pśedewześa wusměrjone.

Pakety Enterprise

Dalšne informacije