Tải xuống Mozilla VPN

Bạn có thể tải xuống Mozilla VPN trên tối đa 5 thiết bị với một gói đăng ký.

Mozilla VPN cung cấp khả năng bảo vệ an toàn và bảo mật cho tất cả các hệ điều hành.

Tải xuống Mozilla VPN cho Windows

Dựa trên thiết bị hiện tại của bạn

Windows 10/11 (chỉ 64-bit)

Tải Mozilla VPN

Tải xuống Mozilla VPN cho Mac

Dựa trên thiết bị hiện tại của bạn

Phiên bản 10.15 trở lên

Tải Mozilla VPN

Tải xuống Mozilla VPN cho Linux

Dựa trên thiết bị hiện tại của bạn

Ubuntu 20.04 trở lên

Tải Mozilla VPN

Tải xuống Mozilla VPN cho iOS

Dựa trên thiết bị hiện tại của bạn

Phiên bản 13.0 trở lên

 Tải Mozilla VPN

Tải xuống Mozilla VPN cho Android

Dựa trên thiết bị hiện tại của bạn

Phiên bản 8.0 trở lên

 Tải Mozilla VPN

Cũng có sẵn cho:

Quyền riêng tư mà bạn có thể tin tưởng

Từ nhà sáng lập Firefox, Mozilla VPN sử dụng giao thức WireGuard® nâng cao để mã hóa hoạt động trực tuyến của bạn và ẩn vị trí của bạn.

Chúng tôi không bao giờ đăng nhập, theo dõi hoặc chia sẻ dữ liệu mạng của bạn.