Mozilla VPN

Tải xuống VPN cho Windows từ Mozilla

Giữ an toàn và bảo mật trên thiết bị Windows của bạn bằng VPN

Sử dụng Mozilla VPN

Đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày

Windows là một trong những hệ điều hành phổ biến nhất trên thế giới. Do đó, các thiết bị Windows thường là mục tiêu bị tin tặc nhắm đến nhiều nhất và có thể đặc biệt dễ bị tấn công nếu bạn không thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp. Bạn có thể bảo vệ cuộc sống số của mình bằng cách sử dụng VPN để mã hóa hoạt động trực tuyến của mình, cũng như thực hiện một số bước khác, chẳng hạn như cập nhật phần mềm, tạo mật khẩu mạnh và duy nhất cũng như sử dụng mặt nạ Relay để giữ cho email của bạn được bảo vệ.

VPN tạo một “đường hầm” được mã hóa cho dữ liệu internet của bạn giữa máy tính Windows và internet, đồng thời che dấu vị trí của bạn khỏi các trang web bạn truy cập. Điều này giúp ngăn các bên thứ ba và gián điệp mạng tìm kiếm những điều về bạn mà họ không cần biết.

Lợi ích của việc tải xuống Mozilla VPN trên thiết bị Windows của tôi là gì?

  • Tránh để hoạt động trực tuyến của bạn bị thu thập và chia sẻ với bên thứ ba hoặc nhà quảng cáo.
  • Nếu bạn là người thường xuyên sử dụng trình phát trực tuyến video hoặc nhạc, bạn có thể tránh bị nhà cung cấp dịch vụ internet của mình hạn chế hoặc điều tiết băng thông bằng cách sử dụng VPN.
  • Bạn có thể loại trừ một số ứng dụng nhất định bằng tính năng chia đường hầm. Điều này cho phép bạn có một số ứng dụng chạy qua VPN trong khi những ứng dụng khác chạy bên ngoài đường hầm.
  • Sử dụng thiết bị Windows trên mạng Wi-Fi công cộng, không bảo mật khiến thông tin lưu lượng truy cập internet của bạn dễ bị gián điệp mạng hơn và VPN có thể giúp bạn bảo mật dữ liệu của mình bằng cách thêm một lớp bảo vệ mạnh mẽ.

Ứng dụng Mozilla VPN sẽ không sử dụng quá nhiều bộ nhớ thiết bị Windows của bạn, làm chậm máy tính hoặc lãng phí thời lượng pin của bạn.

Ứng dụng Mozilla VPN sẽ không sử dụng quá nhiều bộ nhớ thiết bị Windows của bạn, làm chậm máy tính hoặc lãng phí thời lượng pin của bạn.

Mozilla VPN được hỗ trợ trên Windows 10 và Windows 11 và bạn có thể sử dụng nó trên tối đa năm thiết bị. Để bắt đầu, bạn có thể đăng ký tại mozilla.org và tải xuống ứng dụng trên thiết bị Windows của bạn.