Đồng bộ hóa Firefox của bạn trên mọi thiết bị

Truy cập và đồng bộ hóa dấu trang, mật khẩu, thẻ đang mở và hơn thế nữa — ở mọi nơi bạn sử dụng Firefox.

Đăng ký

  Quyền riêng tư được làm dễ dàng hơn

  Tất cả những gì bạn cần cho Firefox Sync là Tài khoản Firefox.

  Mã hóa dữ liệu của bạn

  Khóa mã hóa của bạn vẫn là một bí mật, chỉ bạn và các thiết bị được ủy quyền của bạn mới biết.

  Cảm thấy an toàn

  Chúng tôi lưu trữ dữ liệu được mã hóa của bạn trên máy chủ của chúng tôi để chúng tôi không thể đọc được.

Bắt đầu đồng bộ hóa trong bốn bước đơn giản:

 1. Mở menu ở trên cùng bên phải của Firefox và chọn “Đăng nhập vào Sync.”
 2. Nhấp vào “Bắt đầu” trong thẻ mà nó mở ra.
 3. Nhập địa chỉ email và mật khẩu để “Tạo một Tài khoản Firefox.”
 4. Nhấp vào “Tiếp theo” để nhận xác minh được gửi đến email của bạn.

Sau khi bạn kiểm tra email của mình và nhấp vào liên kết xác minh, Firefox sẽ bắt đầu tự động đồng bộ hóa trong nền.

Thêm trợ giúp quản lý Tài khoản Firefox của bạn