Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Hãy chắc chắn rằng bạn được bảo vệ, mỗi khi bạn trực tuyến

Cảm ơn bạn đã sử dụng trình duyệt Firefox mới nhất. Khi bạn chọn Firefox, bạn hỗ trợ một trang web tốt hơn cho bạn và mọi người khác. Bây giờ hãy thực hiện bước tiếp theo để bảo vệ chính mình.