Bạn sẽ có tiếng nói trong cách bạn duyệt web

Nếu gần đây bạn đã cập nhật máy tính của mình, cài đặt của bạn có thể đã thay đổi. Hỗ trợ Internet mở và miễn phí mỗi khi bạn trực tuyến với Firefox.