Firefox Sync

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Hệ thống của bạn không đáp ứng yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng yêu cầu để chạy Firefox.

Please follow these instructions to install Firefox.

Sự riêng tư trên Firefox

Đồng bộ Sync

Có vẻ như bạn đang sử dụng phiên bản Firefox cũ.

Sync is just one of the great features you’ll only get with Firefox.

Chuẩn bị! Sẵn sàng! Đồng bộ!

Bạn đã đăng ký và sẵn sàng truy cập Firefox của bạn ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào.

Mang Web theo bên mình

Đồng bộ Firefox mỗi khi sử dụng để truy cập đánh dấu trang, mật khẩu, tab cùng nhiều thứ khác từ bất kỳ điện thoại, máy tính bảng hay máy tính cá nhân nào.

Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Hệ thống của bạn không đáp ứng yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng yêu cầu để chạy Firefox.

Please follow these instructions to install Firefox.

Sự riêng tư trên Firefox

Các tính năng

  • Ở nhà

    Di chuyển từ bàn làm việc ra phòng khách mà không bỏ lỡ gì hết. Truy cập các tab đang mở ngay trên điện thoại hoặc máy tính bảng.

  • Ở cơ quan

    Giữ kết nối với những dữ liệu quan trọng. Đồng bộ mật khẩu và đánh dấu trang để có thể truy cập bất kỳ lúc nào. Cũng như Firefox, mọi thứ đều an toàn.

  • Trên đường

    Theo dõi tin tức trên các trang web ưa thích, hay đọc nốt câu chuyện mà bạn đang dở ở nhà — dù bạn có đi bất cứ nơi đâu. Với Sync, chưa bao giờ dễ hơn thế.