Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Các thẻ trình duyệt được ghim

Ghim một thẻ trong Firefox cho phép bạn giữ cho các trang web yêu thích của mình luôn mở và chỉ cần một cú nhấp chuột. Chúng sẽ tự động mở khi bạn khởi động Firefox. Chúng tôi nhận thấy chúng đặc biệt hữu ích để luôn có sẵn những thứ như trang web email và lịch.

Chúng nhỏ và bạn không thể vô tình đóng chúng lại vì chúng không có nút đóng. Thay vào đó, bạn phải bỏ ghim chúng.

Bạn có thể biết thời điểm các thẻ đã ghim của mình được cập nhật, chẳng hạn như khi bạn nhận được email hoặc tin nhắn trực tiếp mới.

Nếu bạn nhấp vào một liên kết từ trong thẻ đã ghim của mình, Firefox sẽ tự động mở liên kết trong một thẻ mới, riêng biệt để thẻ được ghim của bạn tồn tại mãi mãi (hoặc cho đến khi bạn bỏ ghim nó).