Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Hoàn thành nhiều việc hơn với video bật ra

Bạn có những việc cần làm và những việc cần xem? Thực hiện cả hai bằng cách sử dụng Hình trong hình trong Firefox. Nó cho phép bạn mở video ra khỏi trang web của video đó và ghim video đó vào màn hình để bạn có thể tiếp tục xem khi đang xem các trang, thẻ và ứng dụng khác.

Đây là cách nó hoạt động:

  1. Phát bất kỳ video nào trong trình duyệt Firefox của bạn, chẳng hạn như thế này.
  2. Nhấp vào nút Hình trong hình xuất hiện trên video và video này sẽ bật ra.
  3. Di chuyển đến các thẻ khác hoặc thậm chí bên ngoài Firefox. Video vẫn ở đấy!
  4. Lặp lại các bước 1-3 để có nhiều video hình-trong-hình như bạn muốn.

Nhiều hơn 3 cách để sử dụng hình-trong-hình

Xem một bài giảng hoặc cuộc họp trong khi bạn ghi chép

Giữ video hướng dẫn mở với một công thức trong khi bạn nấu hoặc nướng

Giải trí cho mèo, chó và trẻ em trong khi bạn hoàn thành công việc