Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Trình quản lý dấu trang

Dấu trang là các liên kết bạn lưu trong trình duyệt để bạn có thể quay lại các địa điểm yêu thích của mình trên web một cách nhanh chóng và dễ dàng. Firefox bao gồm một trình quản lý dấu trang tiện dụng để bạn có thể sắp xếp, tìm kiếm, cập nhật và đồng bộ hóa tất cả các liên kết đã lưu trên tất cả các thiết bị của bạn.

Sắp xếp dấu trang của bạn vào các thư mục có thể tìm kiếm được

Thu thập dấu trang của bạn trong các thư mục và gắn thẻ chúng với nhiều chi tiết hơn. Bạn cũng có thể sắp xếp dấu trang của mình để nhanh chóng tìm thấy dấu trang bạn cần.

Image of the bookmark manager window in Firefox.

Dễ dàng nhập dấu trang

Bạn có thể nhập dấu trang của mình từ Chrome, Safari hoặc Edge bằng trình hướng dẫn nhập của Firefox. Chỉ cần chọn Dấu trang > Quản lý dấu trang và chọn “Nhập và sao lưu”.

Hình ảnh của cửa sổ trình hướng dẫn nhập dấu tang của Firefox, hiển thị các tùy chọn để nhập cài đặt và dữ liệu từ các trình duyệt khác.

Thanh dấu trang

Truy cập nhanh vào các dấu trang yêu thích của bạn trong menu ở đầu Firefox hoặc ghim chúng vào thanh công cụ của bạn.

Hình ảnh của Firefox hiển thị bộ sưu tập dấu trang trên thanh công cụ ở đầu cửa sổ trình duyệt.