Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Công cụ Firefox mới nhất: Firefox Quantum

Firefox Quantum là một cuộc cách mạng trong phát triển Firefox. Vào năm 2017, chúng tôi đã tạo ra một trình duyệt mới, nhanh như chớp và không ngừng cải tiến. Firefox Quantum chính là Trình duyệt Firefox.

Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Tìm hiểu thêm về Firefox Quantum

  Quyền riêng tư là trên hết

  Firefox không theo dõi bạn trực tuyến. Chúng tôi ngừng nhiều cookie theo dõi của bên thứ ba đã biết và cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát.

  Siêu nhanh

  Nhận tốc độ và bảo mật. Firefox nhanh vì chúng tôi không theo dõi các bước di chuyển của bạn.

  Luôn luôn phát triển

  Tìm hiểu về tất cả các tính năng tuyệt vời của các tính năng Firefox.