Nedlastinga di bør starte automatisk. Fungerte det ikkje? Prøv å laste ned på nytt..

Nesten ferdig!
No kan du køyre installasjonsprogrammet du nettopp lasta ned.

Nesten ferdig!
No kan du opne den nedlasta fila.

Nesten ferdig!
Fullfør installasjonen av Firefox no.

Nedlastinga di vart avbroten. Men alt er ikkje tapt.

Nedlastinga di vart avbroten. Men alt er ikkje tapt.

Firefox vert festa til Windows-oppgåvelinja etter installasjon

Har problem? Få hjelp med installasjonen.

Har problem? Få hjelp med installasjonen.

Har problem? Få hjelp med installasjonen.

Følg denne rettleiinga for å installere Firefox.

Systemet ditt oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøve ein av desse versjonane.