Nedlastinga di bør starte automatisk. Fungerte det ikkje? Prøv å laste ned på nytt..

Nesten ferdig!
No kan du køyre installasjonsprogrammet du nettopp lasta ned.

Nesten ferdig!
No kan du opne den nedlasta fila.

Nesten ferdig!
Vel eit nedlastingsalternativ nedanfor

Nesten ferdig!
Fullfør installasjonen av Firefox no.

Nedlastinga di vart avbroten. Men alt er ikkje tapt.

Firefox vert festa til Windows-oppgåvelinja etter installasjon

Har problem? Få hjelp med installasjonen.

Har problem? Få hjelp med installasjonen.

Brukar du Debian, Ubuntu eller ein Debian-basert distribusjon?
Då kan du kan konfigurere APT-arkivet vårt i staden.

Har problem? Få hjelp med installasjonen.

Systemet ditt oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøve ein av desse versjonane.