Nettlesaren Firefox

Den 100% friske, frie, etiske nettlesaren

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Please follow these instructions to install Firefox.

Firefox personvern

Meir fart

Kom igjen, Internett! Vi har brukt det siste året med å forbetre ytinga til Firefox. Oppstarten er no raskare, du kan snøggare byte mellom faner og rulling på sidene skjer no kjempefort.

Få meir gjort med Firefox

Meir friheit

Å følgje straumen er ikkje vår stil. Som ein del av den ideelle organisasjonen Mozilla, leiar Firefox kampen for å verne om rettane dine på nettet, og vi kjempar for eit Internett som kjem alle til gode — ikkje berre dei få.

Surf fritt med Firefox

Firefox å ta med

Ta med Firefox!

Få favorittbokmerka dine, passord med meir, på alle iOS og Android einingar med Firefox Sync.

Sjekk ut Firefox Sync