Ta framtida med på ei testkøyring.

Ver mellom dei første som testar ut framtidige versjonar av Firefox for datamaskiner, Android og iOS.

Beta

Test nye funksjonar i den mest stabile førehandsversjonen.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvern

Beta er ei ustabil test- og utviklingsplattform. Beta sender som standard data til Mozilla — og nokre gongar til partnarane våre — for å hjelpe oss med å handtere problem og prøve idear. Les om kva for type data vi deler.

Gje oss tilbakemeldingar for å hjelpa oss med den siste finpussen på yting og funksjonalitet i eit stabilt miljø.

Developer Edition

Bygg, test og skaler, med meir, med den einaste nettlesaren som er bygd for utviklarar.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvern

Developer Edition er ei ustabil test- og utviklingsplattform. Developer Edition sender som standard data til Mozilla — og nokre gongar til partnarane våre — for å hjelpe oss med å handtere problem og prøve idear. Les om kva for type data vi deler.

Nightly

Ta ein titt på neste generasjons nettlesar og hjelp oss med å gjere han til den beste nettlesaren: Prøv Firefox Nightly.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvern

Nightly er ei ustabil test- og utviklingsplattform. Nightly sender som standard data til Mozilla — og nokre gongar til partnarane våre — for å hjelpe oss med å handtere problem og prøve idear. Les om kva for type data vi deler.

  • Ser du noko som ikkje fungerer? Gje oss beskjed.