Ta framtida med på ei testkøyring.

Ver mellom dei første som testar ut framtidige versjonar av Firefox for datamaskiner, Android og iOS.

Beta

Test nye funksjonar i den mest stabile førehandsversjonen.

Beta er ei ustabil test- og utviklingsplattform. Beta sender som standard data til Mozilla — og nokre gongar til partnarane våre — for å hjelpe oss med å handtere problem og prøve idear. Les om kva for type data vi deler.

Gje oss tilbakemeldingar for å hjelpa oss med den siste finpussen på yting og funksjonalitet i eit stabilt miljø.

Developer Edition

Bygg, test og skaler, med meir, med den einaste nettlesaren som er bygd for utviklarar.

Developer Edition er ei ustabil test- og utviklingsplattform. Developer Edition sender som standard data til Mozilla — og nokre gongar til partnarane våre — for å hjelpe oss med å handtere problem og prøve idear. Les om kva for type data vi deler.

Nightly

Ta ein titt på neste generasjons nettlesar og hjelp oss med å gjere han til den beste nettlesaren: Prøv Firefox Nightly.

Nightly er ei ustabil test- og utviklingsplattform. Nightly sender som standard data til Mozilla — og nokre gongar til partnarane våre — for å hjelpe oss med å handtere problem og prøve idear. Les om kva for type data vi deler.