Ta framtida med på ei testkøyring.

Ver mellom dei første som testar ut framtidige versjonar av Firefox for datamaskiner, Android og iOS.

Beta

Prøv dei siste Android-funksjonane, før dei vert sleppte til resten av verda.

Beta er ei ustabil test- og utviklingsplattform. Beta sender som standard data til Mozilla — og nokre gongar til partnarane våre — for å hjelpe oss med å handtere problem og prøve idear. Les om kva for type data vi deler.

Gje oss tilbakemeldingar for å hjelpa oss med den siste finpussen på yting og funksjonalitet i eit stabilt miljø.

Nightly

Sjekk ut dei nye Android-funksjonane heilt i byrjinga. Prøv og nyt dei på eigen risiko.

Firefox Nightly — Norsk nynorsk

Firefox personvernerklæring
Nightly er ei ustabil test- og utviklingsplattform. Nightly sender som standard data til Mozilla — og nokre gongar til partnarane våre — for å hjelpe oss med å handtere problem og prøve idear. Les om kva for type data vi deler.