Facebook. Under kontroll. Hald resten av livet ditt privat.

Hent utvidinga Facebook Container

Utvidinga Facebook Container er for tida berre tilgjengeleg for Firefox for datamaskiner.

Gå til www.mozilla.org/firefox/new/ for å laste ned Firefox for datamaskiner.

Skaff deg Firefox for Android og iOS

Trekk deg ut på dine villkår

Facebook kan spore nesten all nettaktiviteten din og knyte han til Facebook-identitet din. Om det vert litt for mykje for deg, isolerer tillegget Facebook Container din eigen identitet i ei separat innhaldsfane, som gjer det vanskelegare for Facebook å spore deg på nettet utanfor Facebook.

Installer og ta tilbake kontrollen

Det er lett å installere utvidinga. Når du har aktivert utvidinga, vil Facebook opne i ei blå fane, kvar gong du bruker den. Du kan framleis bruke Facebook normalt, og Facebook kan framleis vise deg reklamar og anbefalingar - men det blir mykje vanskelegare for Facebook å bruke aktiviteten din på nettet utanfor Facebook til å vise deg reklamar og andre målretta meldingar.

Om Firefox og Mozilla

Firefox er laga av den ideelle organisasjonen Mozilla, som set menneske over profitt for å gje alle meir kontroll over liva sine på nettet. Vi har laga denne utvidinga, fordi vi meiner at alle bør ha gode verktøy som hjelper til med å handtere eige personvern og eiga sikkerheit.