Last ned Firefox

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

Facebook. Under kontroll. Hald resten av livet ditt privat.

Hent utvidinga Facebook Container

Last ned Firefox og installer utvidinga Facebook Container

Utvidinga Facebook Container er for tida berre tilgjengeleg for Firefox for datamaskiner.

Gå til www.mozilla.org/firefox/new/ for å laste ned Firefox for datamaskiner.

Skaff deg Firefox for Android og iOS

Trekk deg ut på dine villkår

Facebook kan spore nesten all nettaktiviteten din og knyte han til Facebook-identitet din. Om det vert litt for mykje for deg, isolerer tillegget Facebook Container din eigen identitet i ei separat innhaldsfane, som gjer det vanskelegare for Facebook å spore deg på nettet utanfor Facebook.

Installer og ta tilbake kontrollen

Det er lett å installere utvidinga. Når du har aktivert utvidinga, vil Facebook opne i ei blå fane, kvar gong du bruker den. Du kan framleis bruke Facebook normalt, og Facebook kan framleis vise deg reklamar og anbefalingar - men det blir mykje vanskelegare for Facebook å bruke aktiviteten din på nettet utanfor Facebook til å vise deg reklamar og andre målretta meldingar.

Om Firefox og Mozilla

Firefox er laga av den ideelle organisasjonen Mozilla, som set menneske over profitt for å gje alle meir kontroll over liva sine på nettet. Vi har laga denne utvidinga, fordi vi meiner at alle bør ha gode verktøy som hjelper til med å handtere eige personvern og eiga sikkerheit.

Surf fritt med Firefox i dag.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring