Facebook. Under kontroll. Hald resten av livet ditt privat.

Hent utvidinga Facebook Container

Last ned Firefox og installer utvidinga Facebook Container

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvernerklæring

Utvidinga Facebook Container er ikkje tilgjengelege for mobile einingar.

Prøv Firefox Focus, den personvernfokuserte nettlesaren for Android og iOS.

Opt-out på dine villkår

Facebook kan spore nesten all nettaktiviteten din og knyte han til Facebook-identitet din. Om det vert litt for mykje for deg, isolerer tillegget Facebook Container din egen identitet i ei separat innhaldsfane, som gjer det vanskelegare for Facebook å spore deg på nettet utanfor Facebook.

Installer og ta tilbake kontrollen

Det er lett å installere utvidinga. Når du har aktivert utvidinga, vil Facebook opne i ei blå fane, kvar gong du bruker den. Du kan framleis bruke Facebook normalt, og Facebook kan framleis vise deg reklamar og anbefalingar - men det blir mykje vanskelegare for Facebook å bruke aktiviteten din på nettet utanfor Facebook til å vise deg reklamar og andre målretta meldingar.

Om Firefox og Mozilla

Firefox er laga av den ideelle organisasjonen Mozilla, som set menneske over profitt for å gje alle meir kontroll over liva sine på nettet. Vi har laga denne utvidinga, fordi vi meiner at alle bør ha gode verktøy som hjelper til med å handtere eige personvern og eiga sikkerheit.

Surf fritt med Firefox i dag.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvernerklæring