• პირადულობა უპირველეს ყოვლისა

    Firefox არ გადევნებთ თვალს ძიებისას. ჩვენ ვზღუდავთ თვალთვალს ფუნთუშების მეშვეობით და სრულად გიბრუნებთ მართვის სადავეებს.
  • 2-ჯერ მეტად სწრაფი

    მიიღეთ სისწრაფე და უსაფრთხოება. Firefox სწრაფად მუშაობს Mac-ზე, ვინაიდან ჩვენ არ ვადევნებთ თვალს თქვენს მოქმედებებს.
  • მეთვალყურეების შეზღუდვით

    განაგეთ საკუთარი პირადი სივრცე, შიგთავსის მკაცრი შეზღუდვით. შეაჩერეთ თვალყურისმდევნებლები.