64-ბიტიანი

მეტად დაცული Firefox.

Firefox აღარაა მხარდაჭერილი Windows 8.1 და უფრო ძველზე.

გთხოვთ ჩამოტვირთოთ Firefox ESR (გამოშვება გაფართოებული მხარდაჭერით), რომ გამოიყენოთ Firefox.

Firefox აღარაა მხარდაჭერილი macOS 10.14 და უფრო ძველზე.

გთხოვთ ჩამოტვირთოთ Firefox ESR (გამოშვება გაფართოებული მხარდაჭერით), რომ გამოიყენოთ Firefox.

მომხმარებლები, რომელთაც 64-ბიტიანი Windows უყენიათ და ჩამოტვირთავენ Firefox-ს, ნაგულისხმევად 64-ბიტიან ვერსიას მიიღებენ. ეს ნიშნავს, რომ გექნებათ უკეთ დაცული Firefox, რომელიც უეცრად, მეტად იშვიათად გაითიშება ხოლმე.. რამდენად იშვიათად? ჩვენი კვლევებით, 64-ბიტიანი Firefox უეცარ გათიშვებს ამცირებს 39%-ით 4გბაიტიანი ან მეტი ოპერატიულის მქონე კომპიუტერებზე.


რა განსხვავებაა 32-ბიტიანსა და 64-ბიტიანს შორის?

მთავარი განსხვავება: 64-ბიტიან პროგრამებს, წვდომა აქვს მეტ ოპერატიულ მეხსიერებასთან, რაც ამცირებს უეცარ გათიშვებს 32-ბიტიანთან შედარებით. ამასთანავე, 32-იანიდან 64-ბიტიანზე გადასვლით, უსაფრთხოების შესაძლებლობა სახელწოდებით Address Space Layout Randomization (ASLR) უკეთ მუშაობს შემტევებისგან დაცვისთვის. Linux და macOS-სისტემების მომხმარებლები ნუ იღელვებენ, მათ უკვე შეუძლიათ გამოიყენონ, 64-ბიტზე გათვლილი Firefox.

როგორ გადმოვწერო 64-ბიტიანი Firefox?

თუ გიყენიათ 64-ბიტიანი Windows (იხილეთ, როგორ უნდა გაარკვიოთ), თქვენი Firefox შეიძლება უკვე 64-ბიტიანი იყოს. შეამოწმეთ თქვენი Firefox-ვერსია („Firefox შესახებ” ფანჯარაში) და ვერსიის ნომრის გვერდზე ნახეთ „(32-ბიტიანი)” წერია თუ „(64-ბიტიანი)“:

  • თუ წერია „(32-ბიტიანი)“ და თქვენ გიყენიათ Firefox 56.0 ან უფრო ძველი, Firefox-ის ბოლო ვერსიაზე განახლებით, თავისთავად გადავა 64-ბიტიანზე.
  • თუ წერია „(32-ბიტიანი)“ და გიყენიათ Firefox 56.0.1 ან უფრო ახალი, მაშინ თქვენი კომპიუტერი ვერ აკმაყოფილებს 64-ბიტიანისთვის საჭირო მეხსიერების მოთხოვნებს (3 გბაიტი ოპერატიული ან მეტი). თქვენ მაინც შეგიძლიათ ხელით დააყენოთ 64-ბიტიანი Firefox სურვილის შემთხვევაში.
თუ გესაჭიროებათ 32-ბიტიანი Firefox ან გსურთ ხელით დააყენოთ 64-ბიტიანი Firefox, მარტივად შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ და ხელახლა გაუშვათ Windows-ზე (32-ბიტიანი ან 64-ბიტიანი) Firefox-ის დასაყენებელი პროგრამით, რომელსაც იხილავთ Firefox-ის სხვადასხვა სისტემაზე და ენებზე ჩამოსატვირთ გვერდზე.

თავად მართეთ თქვენი ბრაუზერი.

Firefox აღარაა მხარდაჭერილი Windows 8.1 და უფრო ძველზე.

გთხოვთ ჩამოტვირთოთ Firefox ESR (გამოშვება გაფართოებული მხარდაჭერით), რომ გამოიყენოთ Firefox.

Firefox აღარაა მხარდაჭერილი macOS 10.14 და უფრო ძველზე.

გთხოვთ ჩამოტვირთოთ Firefox ESR (გამოშვება გაფართოებული მხარდაჭერით), რომ გამოიყენოთ Firefox.