• პირადულობა – მეტი, ვიდრე უბრალო დებულება

    თქვენი ცხოვრება, თქვენი საქმეა. Firefox ზღუდავს გარეშე მეთვალყურე ფუნთუშებს Linux-ზე.
  • 2-ჯერ მეტად სწრაფი

    სიჩქარე, უსაფრთხოებასთან ერთად. Firefox ორჯერ უფრო მეტად სწრაფია და 30%-ით ნაკლებ მეხსიერებას იყენებს, ვიდრე Chrome.
  • ღია წყაროს მქონე

    გაეცანით სიღრმისეულად. მსგავსად Linux-ისა, Firefox-ის შესაძლებლობებიც ღია წყაროსია.