თქვენი ნიჭი მეტად საჭიროა უკეთესი ინტერნეტისთვის

Mozilla არის არამომგებიანი დაწესებულება, რომელიც იღწვის ინტერნეტის გახსნილობისა და საყოველთაობის უზრუნველსაყოფად. და ჩვენ გვესაჭიროება თქვენი დახმარება. ჩვენს ერთობაში გაწევრიანებით, შეძლებთ წაახალისოთ სიახლეები, აამაღლოთ პასუხისმგებლობა, ნდობა და აქციოთ ინტერნეტი, ყველასთვის სასარგებლო სივრცედ.

როგორ შეგიძლიათ მონაწილეობა…

თარგმნეთ მასალები

ინტერნეტი მხოლოდ მაშინ იქნება საყოველთაო, თუ ყველა შეძლებს მის გაგებას. დაგვეხმარეთ, ვთარგმნოთ Mozilla-პროდუქტები და ვებსაიტები, თქვენს ადგილობრივ ენაზე.

შეიტანეთ წვლილი Mozilla-ს კოდში

იზრუნეთ Mozilla-პროდუქტების გასაუმჯობესებლად, სხვადსხვა სახის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღებით.

მარტომ ან ჯგუფურად

დაგვეხმარეთ გავხადოთ Mozilla-პროდუქტები ადვილად გამოსაყენებელი. უპასუხეთ „დახმარების მთხოვნელი“ ხალხის შეკითხვებს, Mozilla-ს მხარდაჭერის ფორუმებში მონაწილეობით.

შემოუერთდით ერთობას

გსურთ მეტად ჩაერთოთ Mozilla-ერთობაში? გაეცანით მოხალისეობის ყველა გზასა და საშუალებას, ჩვენი ერთობის გვერდზე.

ჩვენი მიზანი

ჩვენი მიზანია უზრუნველვყოთ ინტერნეტის საერთაშორისო საჯარო რესურსად შენარჩუნება, მისი გახსნილობა და საყოველთაო ხელმისაწვდომობა. ინტერნეტი, რომელიც მართლაც ხალხს აყენებს ყველაფერზე წინ, სადაც პიროვნებებს თავად შეუძლიათ გადაწყვეტილებების მიღება და არიან უფლებამოსილები, დაცულები და დამოუკიდებლები.