გამოცადეთ მომავალი.

პირველებმა გამოიკვლიეთ Firefox-ის მომავალი გამოშვებები კომპიუტერზე, Android-სა და iOS-ზე.

Beta

გამოცადეთ უახლესი შესაძლებლობები წინასწარი გამოშვებების ყველაზე მდგრად ანაწყობზე.

Beta არამდგრადია და განკუთვნილია შემოწმებისა და შემუშავებისთვის. ჩვეულებრივ, Beta უგზავნის ხოლმე მონაცემებს Mozilla-ს — და ზოგჯერ, ჩვენს პარტნიორებსაც — ხარვეზების მოსაგვარებლად და სიახლეების გამოსაცდელად. იხილეთ, თუ რა მონაცემები იგზავნება.

გამოგვეხმაურეთ წარმადობასა და ფუნქციონალში ბოლო შტრიხების შესატანად მდგრად ვერსიაში.

Developer Edition

შეიმუშავეთ, შეამოწმეთ, გამოიკვლიეთ და ა. შ. ერთადერთი ბრაუზერით, რომელიც შექმნილია საგანგებოდ შემმუშავებლებისთვის.

თქვენი სისტემა შესაძლოა Firefox-ის მოთხოვნებს არ ექვემდებარებოდეს, მაგრამ შეგიძლიათ ამ ვერსიებიდან ერთ-ერთი ცადოთ:

Firefox პირადულობის განაცხადი

Developer Edition არამდგრადია და განკუთვნილია შემოწმებისა და შემუშავებისთვის. ჩვეულებრივ, Developer Edition უგზავნის ხოლმე მონაცემებს Mozilla-ს — და ზოგჯერ, ჩვენს პარტნიორებსაც — ხარვეზების მოსაგვარებლად და სიახლეების გამოსაცდელად. იხილეთ, თუ რა მონაცემები იგზავნება.

Nightly

თვალი შეავლეთ ჩვენს ახალი თაობის ბრაუზერს და დაგვეხმარეთ მის საუკეთესოდ ქცევაში: გამოცადეთ Firefox Nightly.

თქვენი სისტემა შესაძლოა Firefox-ის მოთხოვნებს არ ექვემდებარებოდეს, მაგრამ შეგიძლიათ ამ ვერსიებიდან ერთ-ერთი ცადოთ:

Firefox პირადულობის განაცხადი

Nightly არამდგრადია და განკუთვნილია შემოწმებისა და შემუშავებისთვის. ჩვეულებრივ, Nightly უგზავნის ხოლმე მონაცემებს Mozilla-ს — და ზოგჯერ, ჩვენს პარტნიორებსაც — ხარვეზების მოსაგვარებლად და სიახლეების გამოსაცდელად. იხილეთ, თუ რა მონაცემები იგზავნება.