გამოცადეთ მომავალი.

პირველებმა გამოიკვლიეთ Firefox-ის მომავალი გამოშვებები კომპიუტერზე, Android-სა და iOS-ზე.

Beta

გამოცადეთ უახლესი შესაძლებლობები Android-ზე, სანამ მთელი მსოფლიო იხილავს.

Beta არამდგრადია და განკუთვნილია შემოწმებისა და შემუშავებისთვის. ჩვეულებრივ, Beta უგზავნის ხოლმე მონაცემებს Mozilla-ს — და ზოგჯერ, ჩვენს პარტნიორებსაც — ხარვეზების მოსაგვარებლად და სიახლეების გამოსაცდელად. იხილეთ, თუ რა მონაცემები იგზავნება.

გამოგვეხმაურეთ წარმადობასა და ფუნქციონალში ბოლო შტრიხების შესატანად მდგრად ვერსიაში.

Nightly

გამოცადეთ Android-ის ახალი შესაძლებლობები, ადრეულ საფეხურზე. ისარგებლეთ საკუთარი პასუხისმგებლობით ზიანზე.

Nightly არამდგრადია და განკუთვნილია შემოწმებისა და შემუშავებისთვის. ჩვეულებრივ, Nightly უგზავნის ხოლმე მონაცემებს Mozilla-ს — და ზოგჯერ, ჩვენს პარტნიორებსაც — ხარვეზების მოსაგვარებლად და სიახლეების გამოსაცდელად. იხილეთ, თუ რა მონაცემები იგზავნება.