Je móžnosć, wašu priwatnosć škitać. Přińdźće k Firefox.

Wobarajće so přećiwo industriji, kotraž chce was k produktej činić.

Sće pola
Firefox přizjewjeny.
Wupruwujće nětko Firefox Monitor.

Přepruwujće, hač sće potrjecheny wot datoweje dźěry online.

Pola Monitor přizjewić

Přidružće so k Firefox

Zapodajće tu swoju e-mejlowu adresu, zo byšće započał.

Hdyž pokročujeće, zwoliće do wužiwanskich wuměnjenjow a rozłoženja wo škiće datow.

Zeznajće so z našej swójbu produktow, za kotruž priwatnosć je na prěnim městnje.

Přinjesće wšitko na kóždy grat - wšojedne kotry dźěłowy system wužiwaće.

Dóstańće respekt, kotryž zasłužiće.

Dóstawaće přeco wěrnosć wot nas. Za wšěm, štož činimy, naše slubjenje za wosobinske daty steji:

Mjenje brać.
Dźeržće jón wěsty.
Žane potajnstwa.

Wobstarajće sej wědu, zo byšće so škitał.

Wukńće wšitko, štož dyrbiće wědźeć (ale hišće njewědźa), zo byšće mudry a wěsty online był, wot někotrych z nawodnych ekspertow swěta.

Škitajće tež wy internet za přichodne generacije.

Pomhajće nam, lěpši Firefox za wšěch wutworić.

Zamyslujće so do wotewrjeneho žórła a testujće přichodne produkty.

Pomhajće nam wulke technologiske předewzaća w šachu dźeržeć.

Podpěrujemy zhromadźenstwa na cyłym swěće, kotrež so za strowši internet zasadźuja. Pozběhńće tež swój hłós za tutón bój.