Myto Zrjadowak hesłow dopušćene

Zalutujće sej dołhe hłowułamanje ze zrjadowakom hesłow.

Waš system najskerje žadanjam Firefox njewotpowěduje, ale móžeće jednu ze slědowacych wersijow pospytować:

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Waš system njewotpowěduje žadanjam, zo by Firefox fungował.

Prošu slědujće tutym instrukcijam za instalowanje Firefox.

Pokazki priwatnosće Firefox

Rjek hesłow

Zabudźće wróćostajenje. Zrjadowak hesłow Firefox waše hesła składuje, zo byšće so awtomatisce přizjewił abo składowane hesła lochko namakał. Zo byšće maksimalnu wěstotu dóstał, dajće swojemu ličakej hłowne hesło.

Profi hesłow

Žadyn "nowy pospyt" wjace, hdyž so něhdźe přizjewjeće. Přizjewće so pola swojeho konta Firefox na swojim telefonje a wozmiće swoje hesła sobu. Waše přizjewjenske daty so prosće jewja.

Mištr hesłow

Zasłužće sej swój druhi čorny pas we wěstoće z wjele přidatkami za zrjadowak hesłow Firefox. Wubjerće swój najlubši abo pytajće nowy na zakładźe pohódnoćenjow a posudkow zhromadźenstwa.