Lěpše cytańske znamjenja

Njepjekoŕśo se, pśijaśele cytańskich znamjenjow. Organizěrujśo z Firefox.

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Pokazki priwatnosći Firefox

Składujśo toś to cytańske znamje

Dajśo swóje fawority z gwězdowym symbolom cytańskich znamjenjow sortěrowaś, kótaryž wam zmóžnja, swójske mjenja a zarědnik malsnje pśidaś. Woglědajśo se pón swóju rědku cytańskich znamjenjow, aby zawěsćił, až swóje nejlubše wótkaze z wócowu njezgubijośo.

Wužywajśo swójo cytańske znamje pó droze

Wužywajśo swóje fawority pó droze. Wužywajśo Firefox Sync, aby pśez wše rědy pśistup k swójim cytańskim znamjenjam měł, wót desktopa do mobilnego rěda. Abo wopytajśo Pocket, aby nastawk abo bok online składował a se pózdźej wrośił - samo bźez interneta.

Zaběrajśo se nadrobnje z tym cytańskim znamjenim

Zaběrajśo se dokradnje z kuždym dodankom z funkciju zastojnika cytańskich znamjenjow, kótaryž wam do mysli pśiźo, wót boka połnego z fotami wobrazowki pśez bocnicu za malsne pśešaltowanje až do schowanych priwatnych cytańskich znamjenjow.