Składujśo toś to cytańske znamje

Dajśo swóje fawority z gwězdowym symbolom cytańskich znamjenjow sortěrowaś, kótaryž wam zmóžnja, swójske mjenja a zarědnik malsnje pśidaś. Woglědajśo se pón swóju rědku cytańskich znamjenjow, aby zawěsćił, až swóje nejlubše wótkaze z wócowu njezgubijośo.

Wužywajśo swójo cytańske znamje pó droze

Wužywajśo swóje fawority pó droze. Wužywajśo Firefox Sync, aby pśez wše rědy pśistup k swójim cytańskim znamjenjam měł, wót desktopa do mobilnego rěda. Abo wopytajśo Pocket, aby nastawk abo bok online składował a se pózdźej wrośił - samo bźez interneta.

Pśiměrśo to cytańske znamje

Zaběrajśo se dokradnje z kuždym dodankom z funkciju zastojnika cytańskich znamjenjow, kótaryž wam do mysli pśiźo, wót boka połnego z fotami wobrazowki pśez bocnicu za malsne pśešaltowanje až do schowanych priwatnych cytańskich znamjenjow.