Firefox ześěgnuś

Firefox se na Windows 8.1 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Firefox se na macOS 10.14 a staršych wěcej njepódpěra.

Pšosym ześěgniśo Firefox ESR (wersija za rozšyrjonu pódpěru), aby Firefox wužywał.

Pokazki priwatnosći Firefox

Zastojnik cytańskich znamjenjow

Bookmarks are links you save in your browser so you can quickly and easily get back to your favorite places on the web. Firefox includes a handy bookmark manager so you can organize, search, update and synchronize all your saved links across all your devices.

Organizěrujśo swóje cvytańske znamjenja w pśepytujobnych zarědnikach

Zběrajśo swóje cytańske znamjenja w zarědnikach a pśidajśo jim wobznamjenja z dalšnymi drobnostkami. Móžośo teke swóje cytańske znamjenja sortěrowaś, aby te cytańske znamjenja malsnje namakał, kótarež trjebaśo.

Image of the bookmark manager window in Firefox.

Cytańske znamjenja lažko importěrowaś

Móžośo swóje cytańske znamjenja z Chrome, Safari abo Edge z importowym asistentom Firefox importěrowaś. Klikniśo jadnorje na Cytańske znamjenja > Cytańske znamjenja zastojaś a wubjeŕśo pón „Importěrowaś a zawěsćiś“.

Wobraz dialoga importowego asistenta Firefox, kótaryž nastajenja za importěrowanje nastajenjow a datow z drugich wobglědowakow pokazujo.

Rědka cytańskich znamjenjow

Dostańśo malsny pśistup k swójim nejlubšym cytańskim znamjenjam w meniju górjejce w Firefox abo pśipnějśo je na swóju symbolowu rědku.

Wobraz Firefox, kótaryž zběrku cytańskich znamjenjow w symbolowej rědce górjejce we woknje wobglědowaka pokazujo.