Pśeglědujśo z Firefox Sync bźez pśetergnjenja Synchronizacija mjazy rědami

Gaž Firefox na wšych swójich rědach wužywaśo, maśo pśistup k cytańskim znamjenjam, rejtarkam a gronidłam z lažkim pśizjawjenim.

Pśizjawśo se pla swójogo konta Firefox na mobilnem telefonje abo tableśe, aby wšuźi pśistup k swójim wócynjonym rejtarkam, cytańskim znamjenjam a gronidłam měł.

Pśizjawśo se abo załožćo konto ze swójim nałoženim Firefox, aby swóje gronidła, cytańske znamjenja a wócynjone rejtarki njepósrědnje wužywał.

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system nejskerjej njewótpowědujo pominanjam Firefox, ale móžośo jadnu ze slědujucych wersijow wopytowaś:

Firefox ześěgnuś — Dolnoserbšćina

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Waš system njewótpowědujo pominanjam, aby Firefox funkcioněrował.

Pšosym slědujśo toś tym instrukcijam za instalěrowanje Firefox.

Priwatnosć Firefox

Nałoženje ześěgnuś

Wósobinski

Sćo źinsa rano toś tu nakupowańsku turu na swójom laptopje zachopił? Cyńśo tam dalej, źož sćo źinsa wjacor na swójom mobilnem telefonje pśestał. Sćo pśi wobjedowanju recept za wjacerju namakał? Wócyńśo jen na flaku na swójom tableśe w kuchni. Napórajśo wěsty zwisk ze swójimi wósobinskimi rědami.

Wěsty

Wašo konto Firefox jo zachod k wašym webnastupnosćam - pomagamy wam je wěste źaržaś. Waše daty su pśecej pód wašeju kontrolu, njecytajobne wót nikogo drugego a zaklucowane z wašym kontowym gronidłom. Šćitamy je a dajomy wam kluc.

Pśistupny

Pśeglědujśo swóje wócynjone rejtarki a skłaźone nastawki sobotu rano pśi kafeju. Wužywajśo swóje cytańske znamjenja a gronidła wšuźi, źož Firefox wužywaśo - na swójom smartfonje, tableśe abo laptopje. Zwězajśo wšykno, což trjebaśo a wuwóstajśo to, což njetrjebaśo.