Llwytho Firefox i Lawr

Nid yw Firefox yn cael ei gynnal bellach ar Windows 8.1 ac is.

Llwythwch i lawr Firefox ESR ( Fersiwn Cymorth Estynedig ) er mwyn defnyddio Firefox.

Nid yw Firefox yn cael ei gynnal bellach ar macOS 10.14 ac is.

Llwythwch i lawr Firefox ESR ( Fersiwn Cymorth Estynedig ) er mwyn defnyddio Firefox.

Hysbysiad Preifatrwydd Firefox

5 o'r porwyr symudol gorau mewn cymhariaeth uniongyrchol

Pwy sy'n gwneud y porwr symudol gorau? Byddwn yn cymharu fersiynau symudol o Firefox, Chrome, Edge, Safari, a Opera i ddarganfod yr ateb.

Gan mai eich porwr symudol yw eich ffynhonell o wybodaeth ble bynnag yr ydych, cyflymder, diogelwch, preifatrwydd a rhwyddineb defnydd yw'r allweddi i brofiad da. Felly pa un yw'r porwr symudol gorau? Gadewch i ni gymharu'r rhai gorau - a gweld pa un sydd orau i'ch anghenion.

Diogelwch a Phreifatrwydd

Pa borwr symudol sy'n cadw pethau'n gyfrinachol?

Diogelwch a Phreifatrwydd Firefox Chrome Edge Safari Opera
Modd Pori Preifat Iawn Iawn Iawn Iawn Iawn
Wedi ei ragosod i rwystro cwcis tracio trydydd parti Iawn Na Iawn Iawn Iawn
Yn rhwystro sgriptiau cryptogloddio Iawn Na Iawn Na Na
Yn rhwystro sgriptiau bysbrintio Iawn Na Na Iawn Na
Yn rhwystro tracwyr cymdeithasol Iawn Na Na Iawn Na
Dangosfwrdd i adolygu tracwyr sydd wedi'u rhwystro Iawn Na Iawn Iawn Na

Dylai eich porwr symudol o leiaf ddarparu rhyw fersiwn o'r “modd pori preifat,” sy'n dileu eich hanes a'ch hanes chwilio yn awtomatig. Yn hyn o beth, mae pob un o'r pump porwr sy'n cael eu cymharu yma'n sgorio pwyntiau.

Nodwedd porwr arall a ddylai fod ar gael yw'r gallu i atal gwefannau a chwmnïau rhag tracio'ch data pori a siopa - hyd yn oed yn y modd pori arferol.

Nid yw rhwystro tracwyr trydydd parti yn bwysig dim ond ar gyfer preifatrwydd - mae hefyd yn helpu tudalennau i lwytho'n gynt o lawer, heb i'r darnau hynny o god atodi eu hunain ac arafu'ch porwr.

O'r siart uchod, mae'n amlwg bod Firefox yn cynnig y set offer preifatrwydd a diogelwch mwyaf cyflawn o'r pum porwr ac mae'n darparu trosolwg dangosfwrdd o'ch diogelwch a'ch preifatrwydd cyffredinol ar-lein.

Nodweddion

Beth all eich porwr ei wneud i chi?

Nodweddion Firefox Chrome Edge Safari Opera
Yn rhwystro awtochwarae Iawn Na Na Na Na
Pori tabiau Iawn Iawn Iawn Iawn Iawn
Rheolwr nodau tudalen Iawn Iawn Iawn Iawn Iawn
Yn llenwi ffurflenni yn awtomatig Iawn Iawn Iawn Iawn Iawn
Yn llenwi ffurflenni taliadau'n awtomatig Na Iawn Iawn Iawn Iawn
Dewis peiriant chwilio Iawn Iawn Iawn Iawn Iawn
Testun i leferydd Na Iawn Iawn Iawn Iawn
Modd darllen Iawn Iawn Iawn Iawn Iawn
Gwirio sillafu Iawn Iawn Iawn Iawn Iawn
Estyniadau gwe/Ychwanegion Iawn Na Na Iawn Na
Modd Tywyll Iawn Iawn Iawn Iawn Iawn
Modd Bwrdd Gwaith Iawn Iawn Iawn Iawn Iawn
Canfod ar dudalen Iawn Iawn Iawn Iawn Iawn
Chwilio Delweddau Iawn Iawn Iawn Iawn Iawn
Chwilio Llais Iawn Iawn Iawn Iawn Iawn
I’r sgrin Cartref Iawn Iawn Iawn Iawn Iawn
Llif Newyddion Na Iawn Iawn Na Iawn
VPN o fewn ap Na Na Na Na Iawn

Prif nodwedd porwr da yw ei ymarferoldeb. Beth all ei wneud? Mae bron pob un o'r pum porwr yn gyfartal o ran tabiau, nodau tudalen, cwblhau meysydd yn awtomatig, ond dim ond Firefox a Safari sy'n cynnig ychwanegion/estyniadau, sy'n fath o fel apiau i'ch porwr i'w wneud yn fwy preifat, pwerus neu'n fwy o hwyl.

Cydweddu

A yw'ch porwr yn cyd-fynd yn dda gyda dyfeisiau eraill?

Cydweddu Firefox Chrome Edge Safari Opera
Argaeledd OS Iawn Iawn Na Na Iawn
Argaeledd OS symudol Iawn Iawn Iawn Na Iawn
Yn cydweddu gyda dyfeisiau symudol Iawn Iawn Iawn Iawn Iawn
Rheoli cyfrineiriau Iawn Iawn Iawn Iawn Iawn
Prif gyfrinair Iawn Iawn Iawn Na Iawn

Mae'r fersiwn symudol o Safari, sydd wedi'i osod ymlaen llaw ar ddyfeisiau symudol Apple, ond yn gydnaws â dyfeisiau Apple eraill fel iPad a Mac. Mae Firefox, Chrome, a Opera yn gweithio ar draws pob platfform gan gynnwys iOS, Android, Windows, Mac, a Linux, ar wahân i i'r porwr Edge sydd ddim yn gydnaws gyda dyfeisiau wedi'u seilio ar Linux.

Mae bron pob un o'r porwyr symudol sy'n cael eu cymharu yma yn caniatáu cydweddu llwyr rhwng dyfeisiau symudol a bwrdd gwaith.

Y newyddion da i ddefnyddwyr iPhone yw bod Apple wedi caniatáu i ddefnyddwyr iPhone ddewis eu porwr rhagosodedig eu hunain yn ddiweddar, felly nawr gall defnyddwyr gydweddu eu dyfeisiau ar draws llwyfannau os ydynt, er enghraifft, yn gosod Firefox ar eu cyfrifiadur iPhone a Windows.

Casgliad

Yn seiliedig ar y meini prawf a amlinellwyd gennym - preifatrwydd, nodweddion, a chydweddu - dim ond un porwr symudol sydd mewn gwirionedd yn bodloni'r tri, a hynny yw Firefox. Er ei fod yn debyg yn y categorïau nodweddion a chydweddu, mae Firefox yn sefyll ar wahân oherwydd ei breifatrwydd. Rydyn ni'n teimlo mai dyma'r gydran hanfodol sy'n caniatáu i chi fwynhau'r rhyngrwyd orau - yn union y ffordd rydych chi'n ei hoffi.

Ar wahân i'n hargymhellion, mae dod o hyd i'r porwr sy'n iawn i chi bob amser yn dibynnu ar eich anghenion unigol a'r hyn rydych chi'n ei werthfawrogi fwyaf wrth i chi bori ar-lein.

Gwnaethpwyd y cymariaethau hyn gyda'r gosodiadau rhagosodedig ac ar draws fersiynau rhyddhad porwr fel a ganlyn:
Firefox (84) | Chrome (87) | Edge (45.11.1) | Safari (14) | Opera (61)
Mae'r dudalen hon yn cael ei diweddaru bob chwarter i adlewyrchu'r fersiwn ddiweddaraf ac efallai na fydd bob amser yn adlewyrchu'r diweddariadau diweddaraf.

Cael Firefox ar gyfer symudol

Sganiwch y cod QR i gychwyn

Sganio'r cod QR i gael Firefox ar eich dyfeisiau symudol