Cael Firefox Browser ar gyfer Chromebook

Felly, mae gennych chi Chromebook - nawr mae'n bryd cael y porwr annibynnol, preifat yn awtomatig Firefox Browser i ddiogelu eich data personol.

Pam cael Firefox ar gyfer Chromebook?

Er bod gan Chromebook y porwr Chrome eisoes wedi'i osod, mae llwytho i lawr a defnyddio Firefox fel eich prif borwr yn dod ag amryw o fanteision i chi:

  • Diogelwch rhag tracio parhaus: oherwydd ei ragosod mae Firefox yn rhedeg Diogelwch Rhag Tracio Uwch (ETP) i ddiogelu eich data personol rhag tracwyr hysbysebion hysbys, tracwyr cymdeithasol a sgriptiau cryptogloddwyr sy'n eich dilyn o amgylch y we.
  • Cefnogi technoleg annibynnol: gan fod y mwyafrif o borwyr mawr bellach yn rhedeg ar Chromium, mae llai o ddewisiadau sydd ddim yn bwydo'r peiriant Technoleg Mawr. Mae Firefox yn cael ddarparu gan gorff nid-er-elw ac mae'n ymroddedig i drwsio'r rhyngrwyd. Mae defnyddio Firefox yn eich gwneud chi'n rhan o hynny.

A yw'n anodd gosod Firefox Chromebook?

Byddai'n well gennym iddo fod yn symlach, ond byddai'n well gan eich Chromebook eich cadw yn yr ecosystem Google Play. Fodd bynnag, rydym yn credu ei bod yn werth yr ymdrech i osod y porwr Firefox yn eich Chromebook - ac mae gennym adnoddau i'ch helpu os bydd eu hangen arnoch. Mae dwy ffordd i osod Firefox ar eich dyfais.

Gosod Firefox o Google Play Store: ar fersiynau mwy newydd o Chrome OS (yn seiliedig ar Chromebook x86 yn rhedeg Chrome OS 80 neu'n hwyrach), mae gennych y dewis i osod ap Firefox Android. Mae'r ap hwn yn cael ei ddatblygu ar gyfer dyfeisiau symudol.

Ei gael o Google Play

Gosod Firefox fel rhaglen Linux: mae dilyn y llwybr hwn yn cymryd ychydig mwy o gamau, ond mae'n werth chweil. Pan fyddwch yn gosod y porwr Firefox fel rhaglen Linux, cewch y porwr Firefox bwrdd gwaith a'r holl fanteision o wneud hynny, gan gynnwys Diogelu Rhag Tracio Uwch , rheolwr cyfrineiriau mewnol, mynediad at filoedd o ychwanegion (gan gynnwys atalydd hysbysebion UBlock Origin), a themâu i addasu gwedd eich porwr. Dysgu rhagor am osod porwr Firefox bwrdd gwaith ar gyfer Chromebook.