Taqasaj Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol

Nijunamäx Firefox Browser rik'in Opera

Taqasaj Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol

Ri Firefox Browser chuqa' Opera e nab'ey taq okik'amaya'l, ri k'a nikib'än taq k'exoj. Qitzij chi ri Opera man rilon ta jarupe' rokisanela' ri Firefox o Google Chrome k'o yan chik juna' jikïl ri kixe'el. Pa re runik'oxik re', xkeqajunamaj ri okik'amaya'l Opera rik'in ri Firefox chi rij ri jikomal chuqa ichinanem, rokisaxik chuqa' ruk'waxik richin yaruto' richin nacha' ri okik'amaya'l ütz chawäch.

Jikomal chuqa' Ichinanem

Jikomal chuqa' Ichinanem Firefox Opera
Ichinan Okem pa K'amaya'l rub'eyal Ja' Ja'
Yeruq'ät kikuki ojqanem kichin aj rox winäq, ri ruk'amon wi pe Ja' Ja'
La yeruq'ät kiskrip ajkriptominer Ja' Ja'
Keq'at winaqil taq ojqanela' Ja' Manäq

Ri runa'ojil richinanem Opera man nuchöl ta ütz achike ruwäch chi etamab'äl numöl chuqa' achike rub'eyal. Pa jujun peraj nub'ij chi yerumöl kib'i' rajaw rub'i' taqoya'l, IP taq ochochib'äl chuqa' taq tzij yekanöx. Ri nusäch ajolom chuqa' nimay ja ri peraj chi rij ajruwach'ulew ruch'ajch'ojil taq tzij, man nuchöl ta jampe', jarupe' chuqa' aruma' nik'atzin chi ke chi nikiq'axaj ri awetamab'al pan ajruwach'ulew.

Firefox runa'ojil ichinanem yalan ch'ajch'öj toq niqachöl chawe achike awetamab'al niqamöl richin chi tik'oje' uwuchuq'a' richin nachajij ri awetamab'al nakomonij pa k'amab'ey.

Chi rij ri ruchajixik qitzij ichinanem pa ri okik'amaya'l Opera, nuya' jun ichinan rub'anikil, ri nuya' q'ij richin yatok pa ajk'amab'ey, akuchi' ri okik'amaya'l man nrojqaj ta asamaj. Pa ri relik rub'anikil okem pa k'amaya'l, chuqa' yatikïr ye'achüp jujun taq rusamaj richin yemol taq tzij toq nanik'oj ri runuk'ulem richin nitzij ri ruq'atob'al eltzijol chuqa' richin nib'an runuk'ulem ch'aqa' chik taq samaj richin jikomal.

Rik'in ri ruk'isib'äl ruwäch Firefox, ri Nimirisan Chajinïk chuwäch Ojqanem k'o wi pe pa ri relik rub'anikil okem pa k'amaya'l, richin man nisach ta ramaj chi rukanoxik pa runuk'ulem richin nachajij awi' chi kiwa ri ojqanela'. Rik'in ri Nimirisan Chajinïk chuwäch Ojqanem, Firefox yeruq'ät k'ïy kojqanela' aj rox winäq, ri nikajo' yatkojqaj pan ajk'amaya'l. Niya' jun rutzijol ichinan chajinïk ri jutaqil nuk'üt ri Firefox, ri yeruq'ät kicookie aj rox winäq, kojqanela' aj winäq taq talüy, kisamajib'al retal ruwi' q'ab'aj chuqa' kriptominerya' toq yatok pa ajk'amaya'l.

Niqab'än Firefox richin tikokisaj winaqi' achi'el rat, ri nikimäy chi rij ri awichinanem chuqa' ajikomal. Ruma ri' jub'a' etamab'äl niqamöl chi kij ri okisanela' chuqa' öj ch'ajch'öj richin nikokisaj ri etamab'äl. K'ayew netamäx achi'el nisamäj ri Opera chi rij ri ichinanem. Toq köw rub'anikil ri ichinanem, ri rub'anikil nikimöl chuqa' nikikomonij ri etamab'äl yalan yatrusäch. Firefox jikïl rutzij rik'in ri nub'än richin nuchajij ri awichinanem.

Taqasaj Firefox Browser

Rokisaxik:

Rokisaxik Firefox Opera
Ruq'atik ruyonil tzijonïk Ja' Manäq
Okem rik'in ruwi' Ja' Ja'
Runuk'samajel yaketal Ja' Ja'
Kenojisäx kiyonil ri taq nojwuj Ja' Ja'
Taq rucha'oj ruk'wab'äl kanoxïk Ja' Ja'
Tz'ib'anïk pa ch'ab'äl Ja' Manäq
Sik'inïk rub'anikil Ja' Ja'
Ninik'öx rutz'ib'axik Ja' Ja'
Ajk'amaya'l taq k'amal/Taq Tz'aqat Ja' Ja'
Rusamajib'al taq chapoj ruwa pa ri okik'amaya'l Ja' Ja'

Majun ch'owen chi ri Opera nojinäq chi samaj rik'in jun ch'ajch'öj ruk'amal okisanel chuqa' nïm rucha'oj richinanem. Ruma chi ri Opera nuk'un chi rij ri Chromium nitikïr nrokisaj ri nïm ruwujb'al ruk'amal Google Chrome. Firefox chuqa' nïm ruwujb'al k'amal richin ninik'öx, po man kan ta nïm achi'el ri Chrome.

Ruma chi ri Firefox, chuqa' Opera k'o ketamab'al chi rij ri jilonel taq ruwi', ri nuq'ajuj chi toq najäq ch'aqa' taq ruwi' ri nutz'äj chupam ri ruwa, ye'el el chupam ri ruwa chuwäch yech'utinisäx. Ri Firefox chuqa' Opera k'o jun kichapoj ruwa richin nichap ruwachib'al ri ruwa o jun peraj chi re ri ruxaq. Po ri rusamajib'al Opera man kan ta ruchuq'a' richin nuchäp chijun ri ruxaq, xa xe ri q'aläj.

Opera k'o k'ïy ewan rusamaj chupam ri ruk'amal, ri man k'ayew ta chuqa' tikirel nisamajïx. Achi'el k'o tz'aqatisan taq kito'ik ruchokoy tzijob'äl, achi'el Facebook Messenger. K'o jun rusik'ob'äl rutzijol, ri yerutz'aqatisaj taq na'oj akuchi' yecha' taq ruxaq chuqa' taq kixe'el rutzijol. Ri junam rub'anikil pa Firefox oyon Pocket. Pocket jun sipan samaj kichin e rajaw kib'i' taq rutaqoya'l Firefox ri man k'ayew ta nub'än richin yerïl chuqa' yeruyäk jeb'ël taq na'oj, taq silowäch e k'o pan ajk'amaya'l. Chuqa' nutz'aqatisaj, toq nuchilab'ej jalajöj taq na'oj, ri nunimirisaj ri etamab'äl, eb'anon kuma qitzij chuqa' na'owinäq taq winäq.

Chi rij ri rokisaxik jolom chi jolom, Opera chuqa' Firefox nikijunamaj ki'. Opera k'o ruchuqa' chi nuk'äm ri' chuqa' nok pa ri nïm kiwujb'al taq ruk'amal Chrome. Po ri jun k'o rejqalem ja chi ri Opera nuk'un chi rij Chromium, jun okik'amaya'l ri nrokisaj k'ïy prosesa'or chuqa' ri rokisaxik RAM junam rik'in ri Chrome, ri etaman chi yalan nrokisaj ri CPU.

Taqasaj Firefox Browser

K'wayel:

K'wayel Firefox Opera
Wachel pa Samajel Q'inoj Ja' Ja'
Wachel pa ajoyonib'äl Samajel Q'inoj Ja' Ja'
Ximoj rik'in oyonib'äl Ja' Ja'
Runuk'samajel ewan tzij Ja' Ja'
Nab'ey ewan tzij Ja' Ja'

Ri Firefox chuqa' Opera nikik'äm ki' kik'in ri taq nuk'che'el achi'el Windows, macOS, Linux, Android chuqa' iOS. Ri e rajaw rub'i' rutaqoya'l Firefox yetikïr anin yekixïm ri taq yaketal, ewan taq tzij, jaqon taq ruwi' chuqa' ri runatab'al okem pa k'amaya'l chi kikojol ri taq okisab'äl e k'o. Junam chi kiwa rokisanela' Opera. Po, e k'ïy taq ruxaq, ri e ojer taq ruxaq man ek'exon ta, nikiq'ät ri ruk'isib'äl ruwäch Opera. Ruma ri', we natz'ët richinya'l jun kan ametz', tawetamaj chi rik'in jub'a' man xkatikïr ta xtanik'oj chi jun ri rupam ri k'amaya'l we nawokisaj Opera.

Rik'in ri ruchokoy kichin oyonib'äl, ri Opera e k'o ka'i' chik ruwäch okik'amaya'l kichin oyonib'äl: Touch chuqa' Mini. Touch jub'a' ok taq rusamaj, wachib'en richin nokisäx rik'in jun q'ab'aj. Ri ruwäch Mini man k'ïy ta taq tzij yerokisaj richin nisamäj anin pa eqal taq okem, akuchi' man saqil ta yerutz'ët ri taq wachib'äl chuqa' yeruyüj taq rupam na'oj. Chuqa' niqasüj jun chik ruwäch estape' choj tojtob'enel chi rij ri qachokoy Firefox kichin oyonib'äl, Firefox Preview, ri nuya' ruq'ij ri anin samaj chuqa' ri jikomal.

K'ïy chi ke ri taq okik'amaya'l, man ke ta ri Safari, wakami majun kik'ayewal richin yesamäj pa ronojel ri taq nuk'uche'el chuqa' taq okik'amaya'l. E ke ri' chuqa' ri Opera chuqa' Firefox ruma nikiya' jun jeb'ël kik'waxik pa ronojel taq okisab'äl.

Taqasaj Firefox Browser

Chi jun Tojtob'enïk

Chijun, Opera jun ütz chi okik'amaya'l, rik'in jun ch'ajch'öj k'amal chuqa' k'ïy rusamaj e k'o. Po k'o nïm taq ruk'ayewal chi rij ri ichinanem, ke ri' chuqa' nïm rokisaxik ruchuq'a' richin nub'än prosesar. Estape' Opera k'o jujun taq rub'anikil ri man k'ayew ta nokisäx, k'a niqanimaj chi ri Firefox k'a nimalaxel chi okik'amaya'l ruma ri rub'eyal nisamäj chuqa' ch'ajch'öj runa'oj chi rij richinaxik okisanel chuqa' nïm taq ruchajixik ri ichinanem.

Ri taq junamaxïk xeb'an wawe', xeb'an rik'in ri kinuk'ulem kik'amon pe chuqa' ri taq ruwäch xe'elesäx pe richin ri okik'amaya'l ke re':
Firefox (81) | Opera (67)
Re ruxaq nik'ëx pa taq ik' rik'in nik'aj richin yek'ut ri ruk'isib'äl taq ruwäch po rik'in jub'a' man jutaqil ta nuk'üt ri ruk'isib'äl taq ruwäch.