Chi kowil tachapa' jun okik'amaya'l.

Kanab'eyij richin nanik'oj ri taq ruwäch xke'eleyaj pe richin Firefox richin kematz'ib', Android chuqa' iOS.

Beta

Ketojtob'ëx ri ruk'isib'al taq rub'anikil Android, chuwäch xtiya' el q'ij chi ke chi napon pa kiq'a' chijun ri ruwach'ulew.

Firefox Beta — Maya Kaqchikel

Firefox Ichinan Rutzijol

Ri Beta jun man choj ta chi tojtob'äl chuqa' k'iyirisab'äl nuk'uche'el. Banon chi ri Beta yerutäq taq tzij chi re ri Mozilla — k'o b'ey re chuqa' chi ke qato'onela' — richin yojkito' yeqasamajij taq k'ayewal chuqa' yeqatojtob'ej taq nojib'äl. Tawetamaj ri yekomonïx.

Taya' kan chi qe ri taq atzijol richin yojato' chi niqab'än kik'ojlem ri ruk'isib'äl taq rutzil rub'eyal richin nisamäj chuqa' rusamaj nub'än pa jun raxinäq k'ojlib'äl

Nightly

Tatz'eta' ri k'ak'a' taq rub'anikil Android ri nab'ey taq peraj ruk'aslem. Tasamajij ri taq ruk'ayewal.

Firefox Nightly — Maya Kaqchikel

Firefox Ichinan Rutzijol
Ri Nightly jun man choj ta chi tojtob'äl chuqa' k'iyirisab'äl nuk'uche'el. Banon chi ri Nightly yerutäq taq tzij chi re ri Mozilla — k'o b'ey re chuqa' chi ke qato'onela' — richin yojkito' yeqasamajij taq k'ayewal chuqa' yeqatojtob'ej taq nojib'äl. Tawetamaj ri yekomonïx.