Mozilla

Tanab'ej pa ruwi' ri nima'q taq qasamaj, taq qak'ayij chuqa' ruk'u'x qatzij, ewachib'en richin yekito' ri winaqi' richin xtik'oje' ronojel pa kiq'a' chuqa' tikikanoj ronojel ri kib'anon rik'in ri kik'aslem pa k'amab'ey.

Mozilla