Taqasaj Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol

Mozilla yerub'än taq okik'amaya'l, taq chokoy, b'itz'ib' chuqa' taq samajib'äl nikiya' kejqalem ri winaqi' chuwäch ri ch'akoj.

Ri Qasamaj: Tijaqe' ri k'amaya'l chuqa' konojel ke'ok chupam.

Tasik'ij ri Qasamaj

Nimamoloj. Moloj. Majun ruch'akoj.

Mozilla yerunab'eyisaj ri winaqi' chuwäch ri ch'akoj pa ruwi' ronojel ri niqab'ij, niqanük' chuqa' niqab'än. Ri nub'än chi k'o jun Moloj majun ch'akoj rojqan pa kik'u'x ri qak'ayij.

Tetamäx ch'aqa' chik chi rij ri Mozilla Foundation

Ri rutzijoxik Mozilla

Ri ruk'u'x na'oj xeqatz'ib'aj pa 1998 k'a yeqojqaj na. Chuqa' pa 2018 xqatz'ük jun ach richin niqaya' retal ri tunujri'ïl, ri ichinanem chuqa' ri jikomal qichin qonojel pa k'amab'ey.

Tasik'ij ri Tzijoxïk

Jun Aj Chijun Tzub'al

Rik'in ri taq qasamajay chijun ruwach'ulew, niqatz'ët ri k'amaya'l pa ronojel b'anob'äl chuqa' k'ojlib'äl.

San Francisco

2000 epeyon juna' juna', man ja ta ri samajela'

Berlin

500 to'onela' juna' juna' richin ri qach'owen pa Berlin

Toronto

800 leme't ch'ich' kape' yequm juna' juna'.