Facebook. Ütz chajin. Man takomonij ri ronojel ri ak'aslem.

Tik'ul ri Ruk'amal Ruk'wayöl Facebook

Tiqasäx Firefox chuqa' tik'ul ri Ruk'amal Ruk'wayöl Firefox

Ri aq'inoj rik'in jub'a' man nuq'i' ta ri taq rajowaxik Firefox, chuqa' ütz nitikirisäx nitojtob'ëx jun chi ke re taq ruwäch re':

Man nutaqej ta ri aq'inoj ri taq ajowab'äl richin nijikilib'ëx Firefox.

Man nutaqej ta ri aq'inoj ri taq ajowab'äl richin nijikilib'ëx Firefox.

Tab'ana' utzil ke'awoqaj re taq k'utunem richin niyak ri Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol

Man k'o ta ri Ruk'amal Ruk'wayöl Facebook pan oyonib'äl okisaxel.

Tatojtob'ej Firefox Focus, ri ichinan okik'amaya'l richin Android chuqa' iOS.

Ke'awojqaj ri taq awojqanem

Facebook nitikïr nrojqaj ronojel ri asamaj pan ajk'amaya'l chuqa' nuxïm rik'in ri ab'anikil pa Facebook. We natz'ët chi nik'o ruwi', ri ruk'amal Ruk'wayöl Facebook nujäch ri ab'anikil pa jun jachon ruwi', ri man nuya' ta q'ij chi re ri Facebook chi yatrojqaj toq atokinäq pan ajk'amaya'l.

Tiyak chuqa' tik'wäx

Niyak ri k'amal man k'ayew ta, chuqa' toq tzijïl chik, xtujäq Facebook pa jun xar ruwi' toq nawokisaj. Ke ri' rub'eyal xkatok pa k'amaya'l chuqa' nik'o ak'u'x pan Facebook. Ri ri' man xtuq'ät ta chi man ta xketikïr xtikitäq taq eltzijolal chuqa' taq ruchilab'exik pa re ruxaq kik'amaya'l, po k'ayew xtub'än chi kiwäch xtikimöl ri etamab'äl chi rij Facebook chuqa' yekitäq taq eltzijolal chuqa' taq tzijol chawe.

Chi rij Firefox chuqa' Mozilla

Yojruto' ri Mozilla, ri moloj man rojqan ta ch'akoj, ri nuya' kejqalem ri winaqi' pa ruwi' ri nuk'ül richin chi qonojel tik'oje' quchuq'a' pa k'amab'ey. Xqatz'ük re k'amal re' ruma niqana'ojij chi k'o chi k'o pan aq'a' jeb'ël taq samajib'äl man k'ayew ta ye'okisäx, ri yatkito' richin nanuk'samajij ri awichinanem chuqa' ajikomal.

Jamäl katok pa k'amaya'l rik'in Firefox wakami.

Ri aq'inoj rik'in jub'a' man nuq'i' ta ri taq rajowaxik Firefox, chuqa' ütz nitikirisäx nitojtob'ëx jun chi ke re taq ruwäch re':

Man nutaqej ta ri aq'inoj ri taq ajowab'äl richin nijikilib'ëx Firefox.

Man nutaqej ta ri aq'inoj ri taq ajowab'äl richin nijikilib'ëx Firefox.

Tab'ana' utzil ke'awoqaj re taq k'utunem richin niyak ri Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol