Taqasaj Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol

Nijunamäx Firefox Browser rik'in Brave

Taqasaj Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol

Achi'el ri Firefox okik'amaya'l, ri Brave sipan, jaqäl rub'itz'ib' chuqa' nuya' retal chi rij kichinanem okisanela'. Brave k'ak'a' chi kikojol ri okik'amaya'l: ri runuk'unel, Brave Software, xuk'üt nab'ey mul ri okik'amaya'l pa enero richin 2016. Pa re cholna'oj re' xtiqajunamaj ri qokik'amaya'l Firefox rik'in ri okik'amaya'l Brave pa oxi' retal: ichinanem, okisanem chuqa' uk'wanem.

Jikomal chuqa' Ichinanem

Jikomal chuqa' Ichinanem Firefox Brave
Ichinan Okem pa K'amaya'l rub'eyal Ja' Ja'
Yeruq'ät kikuki ojqanem kichin aj rox winäq, ri ruk'amon wi pe Ja' Ja'
La yeruq'ät kiskrip ajkriptominer Ja' Ja'
Keq'at winaqil taq ojqanela' Ja' Ja'

Ri Brave okik'amaya'l, achi'el ch'aqa' chik, nuk'un rik'in jaqäl-rub'itz'ib' Chromium richin Google. Jaqäl-b'itz'ib' nel chi tzij chi xab'achike nitikïr nrokisaj ri ruxe' b'itz'ib' richin nunük' — ri nrajo' achi'el ri Opera chuqa' Edge taq okik'amaya'l. Man qitzij ta chi konojel ri taq okik'amaya'l kojqan Chromium e junam o jaqäl kokem.

Brave jun wi chi kiwa ri ch'aqa' chi Chromium taq okik'amaya'l toq nitz'et ri kichinanem okisanela', achi'el toq yeq'at ri taq ojqanela', ri scripts chuqa' ri taq eltzijol e k'o wi. Ruma ri' toq nawokisaj ri Brave okik'amaya'l, e kowöl ri kik'ojlem taq eltzijol pa jun ajk'amaya'l ruxaq. K'o b'ey re' man ütz ta yesamäj ri taq ruxaq, chi ri' toq xtik'atzin chi nacha' jun chik okik'amaya'l o najäl ri ‘Shields Up’ runuk'ulem rik'in ‘Shields Down’ richin nichuputäj ri ruchajinik ichinanem chuqa' jikomal.

Ri K'amaya'l nitojb'ëx rik'in taq eltzijol, ri nuya' q'ij chi yatikïr natz'ët xab'achike. Brave xrajo' xujäl ri rub'eyal ri' toq xuk'utuj chi ke ri rokisanela' tikicha' ri tojel rub'eyal Brave, chi runuk'uche'el eltzijol. Toq nutz'ib'aj ri' jun okisanel, Brave nikik'üt ri nikib'ij chi re “ch'a'äl taq reltzijol ichinanem” ri yatikïr natz'ët chuqa' nach'äk kib'ina'an token richin nab'ey tz'etoj, chuqa' kib'ina'an BATs. Ke ri' toq ri taq rokisanela' Brave yetikïr nikicha' richin yekisäch ri taq BATs richin yekito' ri ruxaq taq k'amaya'l o yonil taq to'onel yekajo', ri yetikïr yekik'ëx ri BATs rik'in pwäq.

We re re' k'ayew nino' pan awi' o jun nïm na'oj, achike na ana'on chi kij ri ketal taq eltzijol pa K'amaya'l. B'ama konojel ri rokisanela' K'amaya'l nino' pan kiwi' chi jun utziläj rupam k'ïy rajil ruma ri' ütz nikitz'ët chi ri pwäq tel pe chi rij ri eltziol.

Pa ri jun chik peraj, rik'in ri Firefox okik'amaya'l, niqajo' chi man k'ayew ta tub'ana' chi qawa. Firefox yeruq'ät k'ïy ojqanela', ajkriptominer chuqa' kojqanela' retal kiq'a' aj röx winäq. Xa xe chi ri Firefox, toq man ichinam ta rokem pa k'amaya'l, man nuq'ät ta ri eltzijol. Ri ri' ke ri' we nayäk chuqa' ri jun chi ke ri taq k'amal nuk'un richin nub'än ri samaj ri'.

K'o jujun retal jikomal pa Brave k'atzinel nitzijöx rij, achi'el ri ütz ruyon nok pa jun HTTPS (Firefox chuqa' nusüj rik'in ri k'amal). Brave chuqa' Firefox nikisüj chi ke ri okisanela' jun runuk'samajel ewan tzij chuqa' ri yetikïr nikitz'ët ri resta'istika' jikomal xab'achike ramaj. Brave nuk'üt ri esta'istika' achi'el janipe' taq ojqanela' eruq'aton toq najäq jun k'ak'a' ruwi'. Firefox nuk'üt pe ri na'oj ri' toq nanik'oj rutzijol awichinanem ri yatikïr natz'ët xab'achike ramaj toq napïtz ri ti pokob' k'o pa ri rukajtz'ik ochochib'äl.

Pa ruk'isib'äl estape' ri rub'eyal richin okem pa Brave kik'in ri taq Tokens richin Nab'ey Tz'etoj rik'in jub'a' yalan k'ayew chi kiwäch ri okisanela', achi'el ri Brave chuqa' ri Firefox taq okik'amaya'l jalajöj taq rub'anikil nikisüj richin ütz awokem pa k'amaya'l rik'in jikomal chuqa' ichinanem.

Taqasaj Firefox Browser

Rokisaxik:

Rokisaxik Firefox Brave
Ruq'atik ruyonil tzijonïk Ja' Ja'
Okem rik'in ruwi' Ja' Ja'
Runuk'samajel yaketal Ja' Ja'
Kenojisäx kiyonil ri taq nojwuj Ja' Ja'
Taq rucha'oj ruk'wab'äl kanoxïk Ja' Ja'
Tz'ib'anïk pa ch'ab'äl Ja' Manäq
Sik'inïk rub'anikil Ja' Ja'
Ninik'öx rutz'ib'axik Ja' Ja'
Ajk'amaya'l taq k'amal/Taq Tz'aqat Ja' Ja'
Rusamajib'al taq chapoj ruwa pa ri okik'amaya'l Ja' Ja'

Rik'in jub'a' ri xtikimäy ri k'ak'a' rokisanela' Brave ja ri aninäq yesamajïx ri taq ruxaq pa okik'amaya'l. Ri aruma chi aninäq yesamajïx petenäq chi rij ri toq yeq'at ri taq eltzijol. Jub'a' ok ri nusamajij ruma ri' nuk'waj jub'a' ramaj.

Toq yojch'o chi rij ri rujolom RAM nrokisaj, ri Brave okik'amaya'l petenäq rik'in k'ïy taq rusamaj chuqa' “taq tz'aqat”, ri nuya' retal chi k'ïy RAM nrokisaj. Firefox nuya' q'ij chawe richin nacha' achike' taq tz'aqat chuqa' taq k'amal nawajo' ye'atz'aqatisaj.

Ri kichinaxik taq ch'akulal chuqa' taq ruwachinel ruk'amal okisanel, jun jeb'ël rub'anikil Firefox chi kiwa ri okisanela' ka'i' oxi' yan chik kan juna' chuqa' ri qamolaj chi b'ananela' xkitz'ük jun nïm kiwujb'al taq tz'aqat chuqa' taq k'amal ri jaqäl kib'itz'ib', ri nikiya' q'ij richin ye'ichinalöx chuqa' niya' kisamaj. Ri taq rub'anikil ruk'amon pe Firefox toq niqasäx ruk'amon pe ri nimaläj rusamajib'al chapoj ruwa, rub'anikil okem chuqa' tunujri'ïl rik'in Pocket — jun tob'äl nuya' q'ij chi ke ri okisanela' richin anin nikiyäk jun cholna'oj richin nikisik'ij tena' pa xab'achike okisab'äl.

Brave ruk'amon ri' chuqa' rik'in ri nïm ruwujb'al taq k'amal e k'o pan ajk'amaya'l ruk'ayij Google Chrome chuqa' nikisüj jalajöj taq samaj pa ri okik'amaya'l achi'el ri rucholkema' ruto'onik Brave sik'in kan, chuqa' to'ïk richin niqasäx torrents pa ri okik'amaya'l.

Taqasaj Firefox Browser

K'wayel:

K'wayel Firefox Brave
Wachel pa Samajel Q'inoj Ja' Ja'
Wachel pa ajoyonib'äl Samajel Q'inoj Ja' Ja'
Ximoj rik'in oyonib'äl Ja' Ja'
Runuk'samajel ewan tzij Ja' Ja'
Nab'ey ewan tzij Ja' Manäq

Ri etamab'äl richin ye'axïm ri ewan taq atzij, taq k'amal, kitzij nojwuj, taq tz'aqat chuqa' ch'aqa' chik taq ajowab'äl pa ronojel ri awokisb'al chuqa' samajel aq'inoj, jun samaj k'o chik pe janipe' la yan chik juna' pa Firefox. Ri taq tzij eximon chuqa' ewan kisik'ixik, ri nuq'ajuj chi majun nitikïr nok pe chi rij.

Ri Firefox okik'amaya'l chuqa' nusüj chi kiwa ri okisanela' richin nikitz'ib'aj kib'i' richin nikik'ül jun sipan Firefox Account. Toq k'o jun rub'i' taqoya'l richin Firefox retal richin ye'awosq'opij ri kiximoj okisab'äl, chuqa' richin nak'ül ri tikojil Firefox Monitor ri yerunik'oj ri kochochib'al ataqoya'l chuqa' nuya' rutzijol chawe we xtz'iläx ri awetamab'al pa jun etaman kichayuxik tzij.

Brave chuqa' k'ab'a' titikïr yeruxim taq tzij chi kikojol samajel taq q'inoj chuqa' taq okisab'äl yalan ye'okisäx, chuqa' retaman yeruxïm ri taq Tokens Rik'in Nab'ey Tz'etoj.

Taqasaj Firefox Browser

Chi jun Tojtob'enïk

Toq yejunamäj ri ka'i' taq okik'amaya'l, Firefox chuqa' Brave nikisüj nïm ichinanem chuqa' jikomal kik'amon wi pe, e k'o ri nab'ey mul toq ye'ajäq.

Ri runa'oj richin nuk'ëx rub'eyal nrelesaj eltzijol ri Brave, jun k'exoj rik'in ri rub'eyal richin nik'ut ri tojon eltzijol chuqa' tojon kanoxïk. Jumul chik, jujun taq rokisanela' k'amaya'l rik'in jub'a' man nikajo' ta niketama jpa ruwi' chi rij ri rusamajixik ko'öl taq kitojik ruxaq akuchi' nikik'ëx rik'in ri kiyamaj chuqa' kitzub'al.

Ke ri' toq, Brave jun aninäq chuqa' jikïl chi okik'amaya'l, jeb'ël chi kiwa ri rokisanela' ajkriptominer. Po chi kiwa konojel ri ruwinaq k'amaya'l, Firefox k'a jun jeb'ël soloj k'ayewal chuqa' man k'ayew ta.

Ri taq junamaxïk xeb'an wawe', xeb'an rik'in ri kinuk'ulem kik'amon pe chuqa' ri taq ruwäch xe'elesäx pe richin ri okik'amaya'l ke re':
Firefox (81) | Brave (1.14.81)
Re ruxaq nik'ëx pa taq ik' rik'in nik'aj richin yek'ut ri ruk'isib'äl taq ruwäch po rik'in jub'a' man jutaqil ta nuk'üt ri ruk'isib'äl taq ruwäch.