Chi kowil tachapa' jun okik'amaya'l.

Kanab'eyij richin nanik'oj ri taq ruwäch xke'eleyaj pe richin Firefox richin kematz'ib', Android chuqa' iOS.

Beta

Tatojtob'ej taq b'anikil pa ruwi'-toq-nelesäx rik'in ri ütz chuwäch ri ruwäch ri xtelesäx pe.

Ri Beta jun man choj ta chi tojtob'äl chuqa' k'iyirisab'äl nuk'uche'el. Banon chi ri Beta yerutäq taq tzij chi re ri Mozilla — k'o b'ey re chuqa' chi ke qato'onela' — richin yojkito' yeqasamajij taq k'ayewal chuqa' yeqatojtob'ej taq nojib'äl. Tawetamaj ri yekomonïx.

Taya' kan chi qe ri taq atzijol richin yojato' chi niqab'än kik'ojlem ri ruk'isib'äl taq rutzil rub'eyal richin nisamäj chuqa' rusamaj nub'än pa jun raxinäq k'ojlib'äl

Developer Edition

Tinuk', tojtob'enïk, xakb'äl chuqa' ch'aqa' chik rik'in ri yonil chi tz'aqät okik'amaya'l kuma ri ajb'anonela'.

Ri aq'inoj rik'in jub'a' man nuq'i' ta ri taq rajowaxik Firefox, chuqa' ütz nitikirisäx nitojtob'ëx jun chi ke re taq ruwäch re':

Firefox Ichinan Rutzijol

Ri Developer Edition jun man choj ta chi tojtob'äl chuqa' k'iyirisab'äl nuk'uche'el. Banon chi ri Developer Edition yerutäq taq tzij chi re ri Mozilla — k'o b'ey re chuqa' chi ke qato'onela' — richin yojkito' yeqasamajij taq k'ayewal chuqa' yeqatojtob'ej taq nojib'äl. Tawetamaj ri yekomonïx.

Nightly

Tatz'eta' ri jun chik ralk'walaxnem ajk'amaya'l okik'amaya'l chuqa' kojato' chi nok ri utziläj okik'amaya'l: tatojtob'ej Firefox Nightly

Ri aq'inoj rik'in jub'a' man nuq'i' ta ri taq rajowaxik Firefox, chuqa' ütz nitikirisäx nitojtob'ëx jun chi ke re taq ruwäch re':

Firefox Ichinan Rutzijol

Ri Nightly jun man choj ta chi tojtob'äl chuqa' k'iyirisab'äl nuk'uche'el. Banon chi ri Nightly yerutäq taq tzij chi re ri Mozilla — k'o b'ey re chuqa' chi ke qato'onela' — richin yojkito' yeqasamajij taq k'ayewal chuqa' yeqatojtob'ej taq nojib'äl. Tawetamaj ri yekomonïx.