Taqasaj Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol

Ichinanem. Rutzil. Ruk'waxik.

Kijunamaxik wuqu' utziläj taq okik'amaya'l

¿La nakanoj jun ütz okik'amaya'l? Niqajunamaj ri Firefox rik'in ri Chrome, Edge, Safari, Opera, Brave chuqa' ri Internet Explorer richin yatqato' nana'ojij.

Ri aq'inoj rik'in jub'a' man nuq'i' ta ri taq rajowaxik Firefox, chuqa' ütz nitikirisäx nitojtob'ëx jun chi ke re taq ruwäch re':

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol

Jun nïm okik'amaya'l k'o chi nub'än ri samaj nawajo', kik'waxik pa taq okisab'äl chuqa' ri ichinanem k'atzinel chawe.

Xa ja ri okik'amaya'l ruchi' jay richin yatok pa k'amaya'l, ri aninem, ri jikomal, ri ichinanem chuqa' ri nach'äk yalan e k'atzinel. Re ruk'isib'äl taq juna', Google Chrome jun okik'amaya'l yalan kicha'on. Xa xe chi toq ri taq eltzijol pa k'amab'ey achi'el yojkojqaj xab'akuchi' chuqa' ri eläq' taq tzij yalan k'o kitzijol pa taq rutzijol, k'ïy winaqi' nikik'utuj k'ïy ichinanem chuqa' chi ri okik'amaya'l kerukamelaj.

Ruma ri' ¿la ja ri awokik'amaya'l yalan ütz richin ri nab'än pa k'amaya'l? Ri ütz okik'amaya'l nuya' retal awetamab'al pa ajk'amaya'l. Ruma ri' keqajunamaj ri Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, Brave, Microsoft Internet Explorer chuqa' Edge — richin niqatz'ët achike ri ruk'aman chi re ri nik'atzin chawe.

Jikomal chuqa' Ichinanem

¿Achike okik'amaya'l yalan ütz richin yeruyäk ri ewäl taq wachinäq?

Jikomal chuqa' Ichinanem Firefox Chrome Edge Safari Opera Brave Internet Explorer
Ichinan Okem pa K'amaya'l rub'eyal Ja' Ja' Ja' Ja' Ja' Ja' Ja'
Yeruq'ät kikuki ojqanem kichin aj rox winäq, ri ruk'amon wi pe Ja' Manäq Ja' Ja' Ja' Ja' Ja'
La yeruq'ät kiskrip ajkriptominer Ja' Manäq Ja' Manäq Ja' Ja' Manäq
Keq'at winaqil taq ojqanela' Ja' Manäq Ja' Ja' Manäq Ja' Manäq

K'atzinel noyob'ëx jun nïm kichajik tzij chuqa' kichinanem taq k'ayij, ri yeqokisaj toq öj k'o pa k'amab'ey. Jun okik'amaya'l ütz we xa xe ok nusüj jun ko'öl ruwäch “ichinan okem rub'anikil” ri nuyüj pa ruyonil ronojel ri anatab'al richin okem pa k'amaya'l chuqa' richin kanoxïk richin ri juley chik winäq man yetikïr ta nikitz'ët toq nikokisaj ri asamajib'al. Pa re k'ojlib'äl re', ri waqi' okik'amaya'l yejunamäx wawe' k'o nikich'äk.

Ri nab'än pa k'amab'ey k'o ta chi majun chik nik'atzin chi re.

Jun chi rub'anikil k'o chi ruk'wan jun okik'amaya'l ja chi man tuya' q'ij chi ke ri ajk'amaya'l taq ruxaq chuqa' taq ajk'aymoloj chi kekojqaj ri rutzij awokem pa k'amaya'l chuqa' ri rutzij aloq'oj — achi'el toq k'o pa relik rub'anikil okem pa k'amaya'l.

Jun okik'amaya'l yeruq'ät kojqanela' aj rox winäq yalan k'atzinel richin ri ichinanem — yalan aninäq nisamäj chuqa'. B'ama konojel ri ojqanela' e retal nuk'uj ri yesamäj pa rukan b'ey pa k'ïy taq ajk'amaya'l. Man etz'etel ta po eqal nikib'än chi re ri okik'amaya'l. Rik'in ri ruwäch 67 Firefox ri kanonela' retal q'ab'aj chuqa' ri taq ajkriptom chuqa' eq'aton. We man awetaman ta achike ri ajkriptominer wawe' nik'ut chawäch rub'eyal yetz'ilon: rik'in jub'a' k'ate nik'atanüb' ri akematz'ib' o ri nik'is ruchuq'a' aninäq. B'ama ja ri' ri kachk'ayij ri ajkriptom yesamajin ri awokisab'al.

Rokisaxik:

¿Achike ruk'isib'äl rub'anon awuma ri awokik'amaya'l?

Rokisaxik Firefox Chrome Edge Safari Opera Brave Internet Explorer
Ruq'atik ruyonil tzijonïk Ja' Manäq Ja' Manäq Manäq Ja' Manäq
Okem rik'in ruwi' Ja' Ja' Ja' Ja' Ja' Ja' Ja'
Runuk'samajel yaketal Ja' Ja' Ja' Ja' Ja' Ja' Ja'
Kenojisäx kiyonil ri taq nojwuj Ja' Ja' Ja' Ja' Ja' Ja' Ja'
Taq rucha'oj ruk'wab'äl kanoxïk Ja' Ja' Ja' Ja' Ja' Ja' Ja'
Tz'ib'anïk pa ch'ab'äl Ja' Manäq Ja' Ja' Manäq Manäq Ja'
Sik'inïk rub'anikil Ja' Ja' Ja' Ja' Manäq Ja' Ja'
Ninik'öx rutz'ib'axik Ja' Ja' Ja' Ja' Ja' Ja' Ja'
Ajk'amaya'l taq k'amal/Taq Tz'aqat Ja' Ja' Ja' Ja' Ja' Ja' Ja'
Rusamajib'al taq chapoj ruwa pa ri okik'amaya'l Ja' Manäq Ja' Manäq Ja' Ja' Manäq

Rik'in ri ruchajixik ichinanem, nik'ulwachitäj pa ri ruka'n b'ey, jun retal chi jun okik'amaya'l yalan ütz rub'anikil ja ri ruk'amal winäq chuqa' ri rusamaj. B'ama e junam ri wuqu' okik'amaya'l toq yetz'et ri taq ruwi', runuk'ik yaketal, ruyonil nutz'aqatisaj, runik'oxik chuqa' taq k'amal. Firefox, Edge chuqa' Opera chuqa' nikisüj jun chapoj ruwa', ri yalan k'atzinel, ja ri' natz'ët chi man k'o ta toq najäq jun okik'amaya'l.

K'wayel:

¿La ütz nisamäj ri awokik'amaya'l pa taq awokisaxel?

K'wayel Firefox Chrome Edge Safari Opera Brave Internet Explorer
Wachel pa Samajel Q'inoj Ja' Ja' Ja' Manäq Ja' Ja' Manäq
Wachel pa ajoyonib'äl Samajel Q'inoj Ja' Ja' Ja' Manäq Ja' Ja' Manäq
Ximoj rik'in oyonib'äl Ja' Ja' Ja' Ja' Ja' Ja' Manäq
Runuk'samajel ewan tzij Ja' Ja' Ja' Ja' Ja' Ja' Ja'
Nab'ey ewan tzij Ja' Manäq Ja' Manäq Ja' Manäq Manäq

Ri nab'ey k'o chi niya' retal chi rij ri ruk'waxik, ja chi man ronojel ta ri okik'amaya'l yesamäj kik'in konojel ri samajel taq q'inoj. Toq ri Firefox, Chrome, Edge, Brave chuqa' Opera yesamäj kik'in konojel ri taq q'inoj chuqa' man k'ayew ta yeyak. Internet Explorer chuqa' Safari xa xe yesamäj pa ri kiq'inoj Microsoft chuqa' Apple. Ri ruwa oyonib'äl Safari yakon chik pe pa rokisab'al Apple, chuqa' konoje ri taq Android okisab'äl kiyakon chik pe jun okik'amaya'l, ri k'exon ruma ri b'anonel richin ri okisab'äl. Firefox, Chrome, Brave, Edge chuqa' Opera aninäq tikirel yeyak chuqa' tikirel ye'okisäx junam.

B'ama konojel ri taq okik'amaya'l eloq'on wawe' nikiya' q'ij ri kiximoj pa kematz'ib' chuqa' pan oyonib'äl. K'o chi k'o jun rub'i' ataqoya'l richin nasamajij, ri yatikïr nawokisaj richin natikirisaj molojri'ïl pa ri okik'amaya'l pa ronojel ri okisab'äl chuqa' yatikïr ye'axïm taq wachinäq achi'el ewan taq tzij, runatab'al okik'amaya'l, taq yaketal chuqa' taq runuk'ulem.

Ruk'isib'äl taq tzij:

Ri ch'akonel ja ri…

Ruma ri taq na'oj xeqach'öl qa — ichinanem, okisaxïk, chuqa' ruk'waxik — pa qitzij chi xa xe jun okik'amaya'l nub'än ronojel ri', ja ri Firefox. Ri kan qitzij rujalon man ja ta ri rusamaj, xa ja ri ichinanem. Ri Firefox ja ri' ri okik'amaya'l yalan nichinan ri man yatrutz'apij ta pa jun nuk'ulem. Tawokisaj pa xab'achike samajel q'inoj, pa ronoje awokisab'al, richin nana' chi at jikïl toq yasamäj.

K'ïy xeb'iyin ri taq okik'amaya'l toq xel pe ri Chrome ri xuq'eb'a' ri' pa k'ayb'äl. Konojel ri k'ak'a' taq okik'amaya'l xe'ik'o chi rij ri ruk'waxik chuqa' ri rusamaj, chuqa' pa jujun k'ojlib'äl, achi'el ri aninem chuqa' ri ichinanem xe'ik'o chuwäch ri Chrome. Rik'in ri' richin niya' retal achike ri ütz okik'amaya'l richin nawokisaj, k'o chi natz'ët ri nik'atzin chawe chuqa' ütz taq na'oj ruk'wan toq yatok pa k'amab'ey.

Ri taq junamaxïk xeb'an wawe', xeb'an rik'in ri kinuk'ulem kik'amon pe chuqa' ri taq ruwäch xe'elesäx pe richin ri okik'amaya'l ke re':
Firefox (81) | Chrome (85) | Edge (85) | Safari (14) | Opera (67) | Internet Explorer (11) | Brave (1.14.81)
Re ruxaq nik'ëx pa taq ik' rik'in nik'aj richin yek'ut ri ruk'isib'äl taq ruwäch po rik'in jub'a' man jutaqil ta nuk'üt ri ruk'isib'äl taq ruwäch.

Firefox temen ruma ri Mozilla, juna moloj majun ch'akoj rojqan.

Ri Firefox nunab'eyij ri awichinanem — pa ronojel ri niqab'än chuqa' niqanük'. K'o chi qak'u'x chi ja rat ri yach'ojin achoq ik'in nakomonij ri awetamab'al. Jub'a' taq tzij yerumöl ri Firefox chuqa' majub'ey yeruk'ayij. Ri jub'a' taq tzij yeqamöl richin yequtzilaj ri taq k'ayij chuqa' ri taq samaj. Majun ewäl. Po k'ïy k'o pa saqil chuqa' qitzij ichinanem.

Ri aq'inoj rik'in jub'a' man nuq'i' ta ri taq rajowaxik Firefox, chuqa' ütz nitikirisäx nitojtob'ëx jun chi ke re taq ruwäch re':

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol