Taqasaj Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol

Rujunamaxik Firefox Browser rik'in Microsoft Edge

Taqasaj Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol

Rik'in Windows 10, Microsoft xuk'üt ri Edge rokik'amaya'l richin nujunamaj ri' kik'in Firefox chuqa' Chrome, ri nub'än chi k'o pe chi kipam k'ïy k'ayin taq kematz'ib'. Man ke ta ri' k'ayew xub'än chi kiwa ri okisanela' richin xkik'äm ruma ri' Microsoft xrelesaj rutzijol chi xuch'öb' chik richin nrelesaj chik pe Edge, achi'el jun okik'amaya'l k'o ruxe'el rik'in Chromium jun jaqäl rub'itz'ib' rokik'amaya'l Google. Pa nab'ey rik' 2020, Edge petenäq chi rij Chromium richin Microsoft xeruk'ëx ri taq ruwäch Edge. Estape' ri Edge k'o ruxe'el rik'in Chromium richin Google jumolaj taq b'anikil nujäl ri' rik'in ri Chrome okik'amaya'l rik'in ri rokik'amaya'l Google.

Wawe' niqajunamaj ri Firefox Browser rik'in Microsoft Edge petenäq chi rij Chromium pa ruwi' richinanem, rokisaxik chuqa' ruk'wanem, richin yatqato' richin nino' pan awi' achike' okik'amaya'l ütz nub'än chawäch ruma ri asamaj chuqa' arayib'al.

Jikomal chuqa' Ichinanem

Jikomal chuqa' Ichinanem Firefox Edge
Ichinan Okem pa K'amaya'l rub'eyal Ja' Ja'
Yeruq'ät kikuki ojqanem kichin aj rox winäq, ri ruk'amon wi pe Ja' Ja'
La yeruq'ät kiskrip ajkriptominer Ja' Ja'
Keq'at winaqil taq ojqanela' Ja' Ja'

Edge ximïl rik'in ri runuk'b'itz'ib' Windows 10 chuqa' nisamäj pa jun jech'un k'ojlib'äl, ri nuq'ajuj chi yerujech'uj ri taq cholkema' chuqa' man nuya' ta q'ij chi ke ri itzel taq cholkema' nikinachaj ri akematz'ib'. Ruk'wan SmartScreen samaj ri nunik'oj kib'anikil ajk'amaya'l taq ruxaq ye'atz'ët chuqa' yeruq'ät ri ajk'amaya'l ruxaq yeq'eleb'en. Richin nunük' ri ichinanem, Edge nuya' q'ij chawe nawokisaj pi'ometriko' taq tzij o jun PIN rik'in Edge Hello pa ruk'exel ri ewan taq tzij richin ri rujikib'anik pa k'amab'ey.

Pa Firefox, mal niqana' ruma niqachajij ri kijikomal chuqa' ri kichinanem ri okisanela'. Ri runa'ojil ichinanem ch'ajch'öj chuqa' man k'ayew ta nino' pan awi'. Ruma ri' niqasamajij richin chi man k'ayew ta chuqa' anin nisik'ïx. Rik'in ri Rutzil Chajinïk chuwäch Ojqanem, ri tzijïl wi pe, pa ruyonil yeruq'ät + 2000 ojqanela'. Ri ojqanela' e ja ri ko'öl taq ruch'akulal b'itz'ib' ri nikitojtob'ej nikimöl ri nikib'än pa jalajöj ajk'amaya'l taq ruxaq richin nikinük' jun nuk'ül chuqa' cholel wachib'äl chawij, chi ri' nuk'üt ri awichinanem, akuchi' nuk'üt jeb'ël taq eltzijol.

Ri Richinanem Chajinïk nuk'üt chawäch ri ojqanela' chuqa' taq cookie ri kitojtob'en kiya'on kan ri taq ruxaq chuqa' ja rupe' e ruq'aton ri Firefox.

Pa Firefox, ri Ichinan Okem pa K'amaya'l pa ruyonil nuyüj ri awetamab'al richin okem pa k'amaya'l achi'el ri ewan taq tzij, taq cookie chuqa' ri natab'äl, akuchi' majun retal nuya' kan toq nutz'apij molojri'ïl. Ja ri Edge nutz'ib'aj ri runatab'al okem pa k'amaya'l toq k'o pa ichinan rub'anikil (“InPrivate” rub'ina'am), ri man k'ayew ta nitz'uk ri runatab'al awokem pa k'amaya'l, estape' we ri awokem pa k'amaya'l xb'an pa jutaqil b'anikil o pa rub'anikil InPrivate.

Chi ka'i' okik'amaya'l e junam chi rij ri newäx rusik'ixik tzij. We ri ichinanem chuqa' ri ch'ajch'ojil yalan e k'atzinel pa k'amab'ey chawäch, yalan ütz nub'än chawäch ri Firefox.

Taqasaj Firefox Browser

Rokisaxik:

Rokisaxik Firefox Edge
Ruq'atik ruyonil tzijonïk Ja' Ja'
Okem rik'in ruwi' Ja' Ja'
Runuk'samajel yaketal Ja' Ja'
Kenojisäx kiyonil ri taq nojwuj Ja' Ja'
Taq rucha'oj ruk'wab'äl kanoxïk Ja' Ja'
Tz'ib'anïk pa ch'ab'äl Ja' Ja'
Sik'inïk rub'anikil Ja' Ja'
Ninik'öx rutz'ib'axik Ja' Ja'
Ajk'amaya'l taq k'amal/Taq Tz'aqat Ja' Ja'
Rusamajib'al taq chapoj ruwa pa ri okik'amaya'l Ja' Ja'

Firefox jun anin chuqa' jaqäl rub'itz'ib' okik'amaya'l, ri nuq'ejuj chi ri okisanel nitikïr nub'än runuk'ulem ri retamab'al rokem pa k'amaya'l rik'in jalajöj rub'anikil. Firefox chuqa' nuya' q'ij chi re man jutaqil ta okisanel k'ïy jalajöj rub'eyal richin nub'än runuk'ulem ri ruk'amab'ey okisanel toq nrokisaj jalajöj wachinel chuqa' runuk'ulem rukajtz'ik samajib'äl. Ruma chi ri qokik'amaya'l jantape' jaqäl rub'itz'ib' e k'ïy qojqanela' ütz kina'oj, ri kitz'ukun nïm ruwujb'al taq tz'aqat chuqa' taq ruk'amal okik'amaya'l.

Qitzij chi ri Edge xq'ax pa rucholxe'el Chromium ri yalan nïm rokisaxik ri prosesa'or nub'än, xtawoyob'ej chi eqal nisamäj achi'el toq k'ïy taq cholkema' yesamajïx. Po rik'in ri rucholxe'el Chromium ruk'amon pe jun nïm kiwujb'al taq k'amal achi'el chuqa' jun nïm jeb'ël runuk'ulem ruk'amal okisanel, ri man ruk'wan ta Edge toq k'a man q'axan ta pa Chromium.

Edge e k'o jujun jeb'ël taq rub'anikil ruk'amal okisanel, achi'el ri nab'ey rutzub'al ruwi', ri man k'ayew ta nikib'än richin yekanöx ri jaqon taq ruwi' toq k'ïy e'ajaqon. Jun chik jeb'ël rub'anikil kik'in ri ruwi', nuya' q'ij chawe ye'ajech'ej ri tzijon taq ruwi' man ye'awokisaj ta chuqa' man nawajo' ta chi ye'atz'apij.

Firefox nuk'üt jun k'amal rik'in ruq'axik ruwi', ri nub'än chi wachel ri retamab'al ruwi' chuqa' kotz'öl nuq'axaj pa ruk'exel nuch'utinisaj pa jun ruwachib'al ruxaq. Chuqa' toq najäq jun k'ak'a' ruwi', ri Pocketqasamaj yeruchilab'ej taq cholna'oj chuqa' nïm taq rupam chawe. Chuqa' rik'in ri Pocket, yatikïr nayäk xa rik'in jupitz', ri taq cholna'oj, taq silowäch chuqa' ch'aqa' chik taq rupam, richin k'a nasik'ij na.

Firefox chuqa' Edge nikiya' jeb'ël taq rub'anikil richin yasik'in. Rik'in Firefox, xa xe nachäp ri ko'öl wachib'äl k'o pa rukajtz'ik kanoxïk richin chi ri okik'amaya'l yeruyüj ri man e ütz ta taq ch'akulal richin nuk'üt chawäch ri cholna'oj pa jun ch'ajch'öj rub'anikil. Pa Edge xa xe k'o chi nachäp ri ruwachib'al ch'utikwuj richin natz'ët jun ch'ajch'öj ruk'amal okisanel chuqa' man k'ayew ta nisik'ïx.

Firefox ruk'wan chuqa' k'ïy b'anel taq samaj, achi'el Ützirisan Chajinïk chuwäch Ojqanem, jun chapoj ruwa', kitaqik nïm taq yakb'äl chuqa' ch'aqa' chik.

Pa rutikirib'al, Firefox k'o ch'aqa' chik rusamaj etz'aqatisan pa okik'amaya'l, ri man k'ayew ta niqasäx. Estape' chi ka'i' okik'amaya'l k'ïy kitz'aqat chuqa' kik'amal k'o, ri ruk'amonïk Edge rik'in ri Chromium richin Google ri nuya' rutzil chi rij ri k'iyiliem.

Taqasaj Firefox Browser

K'wayel:

K'wayel Firefox Edge
Wachel pa Samajel Q'inoj Ja' Ja'
Wachel pa ajoyonib'äl Samajel Q'inoj Ja' Ja'
Ximoj rik'in oyonib'äl Ja' Ja'
Runuk'samajel ewan tzij Ja' Ja'
Nab'ey ewan tzij Ja' Ja'

Rik'in Internet Explorer, Microsoft xretamaj achike okik'amaya'l man wachel ta ruma ri' xub'än chi ri Edge tiwachin pa iOS, Android, Windows, macOS, chuqa' niwachin yan pa Linux.

Firefox k'o pa iOS, Android, Windows, macOS, chuqa' Linux k'ïy yan chik juna'. Achi'el oyob'en rik'in xab'achike k'ak'a' okik'amaya'l, Firefox nuya' q'ij chawe natikirisaj molojri'ïl rik'in jun sipan rub'i' taqoya'l chuqa' yexim taq tzij achi'el ri ewan taq tzij, runatab'al okem pa k'amaya'l, taq yaketal chuqa' jaqäl taq ruwi' chi kikojol ri akematz'ib', ch'utikematz'ib' chuqa' oyonib'äl. Chuqa' nuya' q'ij ri ximoj chi kikojol taq cholxe'el.

Edge chuqa' nuya' q'ij yatok pa rub'i' ataqoya'l richin Microsoft tz'ib'an b'i'aj chuqa' nitikirisäx molojri'ïl richin yexïm taq ajowab'äl, natab'äl, ewan taq tzij chuqa' chi kikojol akematz'ib' chuqa' taq okisab'äl richin iOS o Android.

Taqasaj Firefox Browser

Chi jun Tojtob'enïk

Achi'el k'ïy ruchuq'a' kematz'ib'il nrokisaj ri Edge samajin pa Chromium rub'anon ri rusamaj chuqa' kib'anikil ri okisanela'. Po k'ïy k'o chi nuya' rutzijol pa ruwi' ri ruchajixik richinanem okik'amaya'l. Rik'in ri qa tojtob'enïk, Firefox yalan jeb'ël chi kiwa ri okisanela' richin tikokisaj, man xa xe ta chi rij ri rusamaj k'o ri ruch'ajch'ojil xa chuqa' chi rij ri kitzij okisanela' nimol chuqa' achike rokisaxik nib'an. Ruma ri nab'ey qak'aymoloj ja ri Mozilla, jun moloj majun ch'akoj rojqan, ri nisamäj chi rij ri ichinanem chuqa' rosq'opixik ri k'amaya'l nub'än chi junwi' ri narayib'al chi rij ri taq kitzij okisanela'.

Pa ruk'isib'äl tzij, niqachilab'ej rokisaxik ri Firefox, ri utziläj okik'amaya'l chawäch ja ri ütz nusamajij arayib'al chi rij kik'amonik k'amal, kichinaxik rusamajib'al okem pa k'amaya'l, anin, ichinanem chuqa' jikomal.

Ri taq junamaxïk xeb'an wawe', xeb'an rik'in ri kinuk'ulem kik'amon pe chuqa' ri taq ruwäch xe'elesäx pe richin ri okik'amaya'l ke re':
Firefox (81) | Edge (85)
Re ruxaq nik'ëx pa taq ik' rik'in nik'aj richin yek'ut ri ruk'isib'äl taq ruwäch po rik'in jub'a' man jutaqil ta nuk'üt ri ruk'isib'äl taq ruwäch.