Taqasaj Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol

Firefox Browser

Tak'ulu' ri okik'amaya'l ri nuto' ri yalan k'atzinel

Majun itzel runa'ojil ichinanem o rij ruchi' jay chi kiwa ri eltzijonela'. Xa xe jun nïm anin okik'amaya'l, ri man yatruk'ayij ta.

Taqasaj Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol

Kasamäj pa k'amab'ey.
Firefox Browser man yatrutz'ët ta.

Yeqaq'ät ojqanela'. Ruma ri' anin ri k'amaya'l.

Ri eltzijol nuk'äm atzub'al chuqa' nub'än eqal richin yesamajïx ri taq ruxaq, chi ri' toq ri rojqanela' nikitz'ët ronojel ri nab'än pa k'amab'ey. Ri Firefox Browser ruyonil yeruq'ät konojel ri ojqanela', ruma ri' man k'atzinel ta nakanoj rub'eyal pa ri runuk'ulem jikomal.

Firefox qichin qonojel

K'o pa 90 taq ch'ab'äl chuqa' ruk'am ri' kik'in ch'aqa' taq samajib'äl Windows, Mac chuqa' Linux, Firefox nisamäj xab'achike nawokisaj o xab'akuchi' at k'o wi. Tanik'oj chi k'exon ri samajel aq'inoj richin nak'ül jeb'ël awetamab'al.

Tanik'oj ri taq rajowaxik q'inoj

Taya' Firefox pa ronojel awokisab'al

Tik'oje' awichinanem xab'akuchi'. Firefox taq Okik'amaya'l kichin iOS chuqa' Android kik'wan junam ri jikïl runuk'ulem kichinanem richin chi man katkojqaj ri ojqanela' pan ajk'amaya'l, xab'akuchi' at k'o wi.

Tab'ana' ronojel rik'in Firefox

Na'owinäq, anin taq kanoxïk

 • Kakanon pa ri rukajtz'ik ochochib'äl
 • Taq rucha'oj ruk'wab'äl kanoxïk
 • Chilab'en na'owinäq taq kanoxïk
 • Yaketal, natab'äl chuqa' jaqäl taq ruwi' ri ye'ilitäj

Tanimirisaj ri rutikojil asamaj

 • Nisamäj kik'in rutikojil Google
 • Rusamajib'al tz'aqatisan chapoj ruwa
 • Runuk'samajel yaketal
 • Ruyon chilab'enïk URLs
 • Sync chi kikojol okisab'äl
 • Sik'inïk rub'anikil
 • Ninik'öx rutz'ib'axik
 • Ch'ikïl taq Ruwi'

Tatalüj, Takomonij chuqa' katetz'an

 • Taq'ata' ri kitzijik kiyon taq silowäch & taq k'oxom
 • Picture-in-Picture
 • Cha'on rupam pa ri k'ak'a' ruwi'
 • Kekomonïx ximöy

Tachajij ri awichinanem

 • Niq'at Cookie kchin Aj Rox Winäq
 • Niq'at B'anöy Ruwi' Q'ab'aj
 • Niq'at Kryptominer
 • Ichinan Okem pa K'amaya'l rub'anikil
 • Kitzijol junilal taq chajinïk

Tajikib'a' ri awetamab'al

 • Rutzijol Kitz'ilanik Ajk'amaya'l taq Ruxaq
 • Kinuk'samajel molon ewan tzij
 • Tiyuj el ri natab'äl
 • Taq nojwuj ruyon ninojisäx
 • Kiyonil nikik'ëx kiwäch

Tawichinaj ri akanob'al

 • Taq wachinel
 • Q'equ'm ruwa
 • Kiwujb'al taq k'amal
 • Tab'ana' runuk'ulem rukajtz'ik kanoxïk
 • Tajala' ruwachib'enik ri k'ak'a' ruwi'
Taqasaj Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol

Tab'ana' Firefox awichin

 • Taq k'amal richin arayib'al

  Rik'in ri jikomal chuqa' ri taq rutzijol chuqa' ri taq etz'anem k'o jun ruk'amal ronojel. Ke'atz'aqatisaj ronojel ri nawajo' pan awokik'amaya'l k'a jampe' jeb'ël ok chawäch.

 • Tajala' ri ruwa

  Tajala' ri säq ruwa rik'in ri qequ'm ruwa achike na ri ana'on o nawajo', o ke'asiloj ri taq wachinäq rik'in jun ichinan wachinel (rik'in jub'a' jun xokoq'a' unikorno').

 • Tab'ana' ri anuk'ulem

  Man xa xe ta tatzu'. Tajala' ri ruxaq nel pe toq najäq jun k'ak'a' ruwi', Rukajtz'ik kanoxïk, ri taq yaketal chuqa' ch'aqa' chik richin yanik'on pa k'amaya'l achi'el nawajo'.

To'on ruma ri majun-ch'akoj ri nuya' kiq'ij winaqi'

Nuk'ëx ri estatu quo petenäq pa 1998

Firefox xnuk' ruma Mozilla achi'el jun retal anin chuqa' ichinan okik'amaya'l chi kiwa ri Internet Explorer, wakami chuqa' ri Chrome. Wakami, ri molaj qato'onela' chuqa' ajk'ayij moloj toq nikitz'ët ri qarayib'al nikiya' rejqalem ri awichinanem.

Nab'ey ri awichinanem.

Rik'in ri nik'ïy chuqa' nijalatäj ri k'amaya'l, Firefox nuya' retal ri ach'ojib'al chi rij ri awichinanem — niqab'ij ri Ya'oj Qatzij Chi Rij Qatzij: Jub'a' numöl. Jeb'ël nuchajij. Majun ewäl. Ri atzij, asamaj pa ajk'amaya'l, ri ak'aslem pa k'amab'ey yechajïx rik'in Firefox.

Kek'oje' awik'in ri jeb'ël taq rusamajib'alil okik'amaya'l — chuqa' tawila' jujun k'ak'a'.

Nisamäj kik'in rutikojil Google

Ronojel ri jeb'ël Google taq asamajib'al (achi'el Gmail chuqa' Docs) ütz yesamäj pa Firefox Browser.

Facebook Container

Taqasaj re ruk'amal okik'amaya'l re' richin ye'apab'a' Facebook chuqa' Instagram richin man katkojqaj ta chik pa ajk'amaya'l.

Ke'axima' ri taq awokisab'al

Firefox k'o kichin ronojel taq awokisab'al; ke'ak'waj ri taq ruwi', natab'äl chuqa' taq yaketal awik'in. Ri nik'atzin chawe ja ri jun Firefox rub'i' rutaqoya'l.

Chapoj taq ruwäch

Tak'ulu' jun ch'ach'öj rub'anikil wachib'äl pa k'amab'ey rik'in ri qasamajib'al chapoj ruwa k'o pe pa ri okik'amaya'l

Utzirisan Chajinïk chuwäch Ojqanem (ETP)

Firefox ruyon yeruq'ät k'ïy kojqanela' aj rox winäq richin man tikimöl chuqa' man tikik'ayij ri ajk'amaya'l asamaj.

Picture-in-Picture

Toq natz'ët jun ajk'amaya'l k'utunïk chuqa' nawoyob'ej rutzijol jeb'ël amolaj, ri asilowäch yatrojqaj toq nab'än jalajöj taq asamaj.

Taqasaj Firefox

Firefox is no longer supported on Windows 8.1 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox is no longer supported on macOS 10.14 and below.

Please download Firefox ESR (Extended Support Release) to use Firefox.

Firefox Ichinan Rutzijol
¿Nak'utuj chawe? Mozilla tob'äl at k'o chupam.