Chuyển từ Chrome sang Firefox chỉ trong vài phút

Chuyển sang Firefox nhanh chóng, dễ dàng và không có rủi ro. Firefox nhập dấu trang, mật khẩu và tùy chọn của bạn từ Chrome.

  1. Chọn những gì cần lấy từ Chrome.
  2. Hãy để Firefox làm phần còn lại.
  3. Truy cập web nhanh hơn, tất cả đã thiết lập cho bạn.