Hệ thống của bạn có thể không phù hợp với Firefox nhưng bạn có thể thử một trong các phiên bản sau:

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Hệ thống của bạn không đáp ứng các yêu cầu để chạy Firefox.

Xin làm theo những hướng dẫn sau để cài đặt Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Chuyển từ Chrome sang Firefox chỉ trong vài phút

Chuyển sang Firefox nhanh chóng, dễ dàng và không có rủi ro. Firefox nhập dấu trang, mật khẩu và tùy chọn của bạn từ Chrome.

  1. Chọn những gì cần lấy từ Chrome.
  2. Hãy để Firefox làm phần còn lại.
  3. Truy cập web nhanh hơn, tất cả đã thiết lập cho bạn.