Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Chuyển từ Chrome sang Firefox chỉ trong vài phút

Chuyển sang Firefox nhanh chóng, dễ dàng và không có rủi ro. Firefox nhập dấu trang, mật khẩu và tùy chọn của bạn từ Chrome.

  1. Chọn những gì cần lấy từ Chrome.
  2. Hãy để Firefox làm phần còn lại.
  3. Truy cập web nhanh hơn, tất cả đã thiết lập cho bạn.