Firefox không chỉ là một trình duyệt

Nó là một nhóm các sản phẩm được thiết kế để giúp bạn an toàn hơn và thông minh hơn khi trực tuyến.

Firefox Monitor

Xem thông tin cá nhân của bạn có bị xâm phạm trong rò rỉ dữ liệu của công ty hay không và đăng ký thông báo trong tương lai.

Kiểm tra rò rỉ

Đăng ký cảnh báo vụ rò rỉ

Trình duyệt Firefox

Nhận các trình duyệt chặn 2000+ trình theo dõi dữ liệu tự động. Trình chống theo dõi nâng cao đạt tiêu chuẩn trong mọi trình duyệt Firefox.

Xem tất cả các trình duyệt

Mozilla VPN

Lướt, phát trực tuyến và hoàn thành công việc trên các máy chủ ở hơn 30 quốc gia để có kết nối internet an toàn với một góc nhìn mới.

Nhận Mozilla VPN

Pocket

Khám phá nội dung tốt nhất trên web — và dùng nó bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào bạn muốn.

Tìm hiểu thêm về Pocket