Tải xuống Firefox

Firefox không còn được hỗ trợ trên Windows 8.1 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Firefox không còn được hỗ trợ trên macOS 10.14 hoặc cũ hơn.

Vui lòng tải xuống Firefox ESR (bản phát hành hỗ trợ mở rộng) để sử dụng Firefox.

Thông báo bảo mật Firefox

Thêm văn bản vào tập tin PDF bằng trình chỉnh sửa PDF của Firefox

Nếu bạn cần thêm nội dung vào tài liệu PDF, giờ đây bạn có thể thực hiện việc đó trực tuyến với Firefox. Mở tập tin PDF trong Firefox và nhấp vào nút Văn bản hoặc Vẽ ở góc trên bên phải để thực hiện các thay đổi đối với tài liệu của bạn. Tải xuống tập tin để lưu nó với những thay đổi của bạn.

Điền vào biểu mẫu trực tuyến mà không cần in và quét

Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với điều này: bạn cần điền vào một biểu mẫu ở dạng PDF nhưng không thể chỉnh sửa được. Trước đây, lựa chọn duy nhất của bạn là in nó lên một thân cây chết, thêm mực vào các thứ rồi quét lại vào máy tính.

Không cần làm kiểu đấy nữa! Bây giờ, tất cả những gì bạn cần làm là chỉnh sửa tập tin PDF trực tuyến bằng Firefox, lưu và gửi email từ máy tính của bạn.

Thêm văn bản

Mở tập tin PDF trong Firefox. Nhấp vào nút Văn bản để chọn màu và kích thước văn bản trước khi chọn vị trí trên tài liệu bạn muốn thêm văn bản. Thật dễ dàng!

Thêm bản vẽ (hoặc chữ ký của bạn)

Mở tập tin PDF trong Firefox. Nhấp vào biểu tượng Vẽ để chọn màu, độ dày và độ mờ trước khi có thể vẽ lên tài liệu. Nó có thể sẽ không lộn xộn hơn chữ ký thông thường của bạn!