ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ การติดต่อสื่อสาร และคุกกี้

เราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของคุณ เมื่อ Mozilla (ซึ่งก็คือเรา) รวบรวมช้อมูลเกี่ยวกับคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mozilla จะอธิบายว่าเราดำเนินการกับข้อมูลนั้นอย่างไร

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลใช้กับเว็บไซต์และแอปมือถือของ Mozilla ซึ่งรวมถึงโดเมน mozillians.org, mozilla.org, firefox.com ตลอดจน webmaker.org และอื่นๆ และยังรวมถึง bugzilla.mozilla.org, reps.mozilla.org, careers.mozilla.org, developers.mozilla.org, support.mozilla.org, addons.mozilla.org และwiki.mozilla.org เป็นต้น

สิ่งที่คุณควรทราบ

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวจากคุณระหว่างที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเราบนสื่อโซเชียล หากคุณส่งใบสมัครงาน ฝึกงาน หรือขอรับทุน หากคุณอาสาสมัครเป็นสมาชิกชุมชนของ Mozilla หากคุณส่งข้อเสนอแนะจากผู้ใช้หรือส่งคำร้องขอถึงเรา หากคุณลงทะเบียนสร้างบัญชี หรือหากคุณมีส่วนร่วมกับแคมเปญผลิตภัณฑ์หรือนโยบาย

 • สื่อโซเชียล: หากคุณมีส่วนร่วมกับบัญชีสื่อโซเชียลของเรา เช่น Twitter และ Facebook เราอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ หากคุณใช้เครือข่ายเหล่านี้ ก็จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือข่าย และเราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายนั้น

 • ผู้สมัครงาน ฝึกงาน และขอรับทุน: ผู้สมัครเพื่อขอโอกาสในการจ้างงาน ฝึกงาน หรือขอรับทุนกับ Mozilla จะต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล รวมถึงประวัติการศึกษาและการทำงานด้วย เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการและประเมินผลการสมัครของคุณ และเพื่อติดต่อกับผู้สมัครเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับ เราใช้ผู้ให้บริการจากภายนอกเพื่อช่วยเหลือเราเกี่ยวกับการรับสมัครงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านข้อมูลกับผู้ให้บริการจากภายนอก ดู นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mozilla.

 • ผู้อาสาให้ความช่วยเหลือ: การอาสาสมัครเป็นผู้ช่วยเหลือชุมชนให้กับ Mozilla นั้น Mozilla และผู้อื่นอาจต้องสื่อสารกับคุณทางที่อยู่อีเมลที่ได้ให้ไว้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณให้ความช่วยเหลือและเพื่อชื่นชมในความทุ่มเทของคุณ หากคุณอาสาให้ความช่วยเหลือแก่ Bugzilla, Mozilla Reps หรือโค้ดพื้นฐานของเรา นั่นหมายความว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดจะเห็นที่อยู่อีเมลของคุณและเป็นไปได้ว่าจะทราบชื่อของคุณด้วย หากคุณสร้างโปรไฟล์ที่ Mozillians.org เจ้าหน้าที่ของ Mozilla และผู้อาสาให้ความช่วยเหลือแก่ Mozilla จะสามารถเข้าไปดูได้ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ได้ที่ การตั้งค่าโปรไฟล์. บางครั้งเราจะใช้ข้อมูลของผู้อาสาให้ความช่วยเหลือจากแหล่งต่างๆ (เช่น Bugzilla) ในแดชบอร์ดเพื่อดูข้อมูลร่วมกันในชุมชน Mozilla ตัวอย่างเช่น https://wiki.mozilla.org/Contribute/Dashboards. หากเป็นไปได้ เราจะพยายามลดข้อมูลติดต่อที่แสดงอย่างเปิดเผยให้เหลือน้อยที่สุด

 • ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้: คุณสามารถเสนอแนะความคิดเห็นให้เราทราบ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราบนเว็บเพจอย่าง input.mozilla.org ผ่านการติดต่อในตัวสินค้าโดยตรง หรือผ่านช่องทางอย่างอีเมล, Bugzilla, IRC, บัญชีสื่อโซเขียล, เพจ Get Involved ของเรา หรือผ่านกลุ่มอย่างนักศึกษาวิเทศสัมพันธ์ โปรดลดข้อมูลส่วนตัวที่คุณเลือกจะเปิดเผยในกลุ่มสนทนาเหล่านี้ให้เหลือน้อยที่สุด เพราะสาธารณชนอาจเข้ามาดูความคิดเห็นของคุณได้

 • บัญชี: บางเว็บไซต์ เช่น Marketplace, AMO, MDN และ Webmaker กำหนดว่าต้องสร้างบัญชีหากผู้พัฒนาจะส่งเนื้อหา ผู้ใช้จะส่งคำวิจารณ์หรือความคิดเห็น หรือต้องติดตั้งแอปบางประเภท คุณอาจได้รับอีเมลที่เชื่อมต่อกับบัญชีนั้นเป็นระยะๆ

 • แคมเปญผลิตภัณฑ์และนโยบาย: บางเว็บเพจของเรามีเนื้อหาเกี่ยวกับแคมเปญผลิตภัณฑ์หรือนโยบาย เช่น คุณสามารถขอลิงก์ทางอีเมลหรือ SMS เพื่อติดตั้ง Firefox บนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือยื่นคำร้องต่อผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับปัญหาอินเทอร์เน็ตได้ เราใช้บุคคลภายนอกในการบริหารจัดการแคมเปญเหล่านี้และจัดการกับข้อมูลใดๆ ที่คุณเลือกจะส่งเข้ามา


เราอาจใช้คุกกี้ พิกเซลติดตาม ระบบวิเคราะห์เว็บจากภายนอก ข้อมูลในอุปกรณ์ และที่อยู่ IP ในการทำงานเพื่อให้เข้าใจปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ต่อสินค้า บริการ และชุมชนของเรา

 • การทำงาน: เราอาจใช้ข้อมูลเช่น คุกกี้ ข้อมูลในอุปกรณ์ และที่อยู่ IP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสินค้า บริการ และชุมชน ตัวอย่าง:

  • เราใช้คุกกี้เพื่อจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า Firefox ของคุณ (เช่น ภาษาที่คุณเลือก และแอดออนบน Firefox) เพื่อที่เราจะได้สามารถแนะนำคุณลักษณะและแอดออนที่เกี่ยวข้องกับคุณตามการตั้งค่า Firefox ของคุณได้ สิ่งเหล่านี้ยังช่วยในการลงชื่อเข้าใช้ของผู้ใช้และการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อคุณจะได้ไม่ต้องใส่รหัสผ่านในบางเว็บไซต์ของ Mozilla
  • เราใช้ที่อยู่ IP ในการปรับเปลี่ยนการสื่อสารตามแต่ละภาษาและประเทศ
  • เราใช้ข้อมูลบางอย่างในอุปกรณ์ เช่น ประเทศ ภาษา ระบบปฏิบัติการ และ OEM เพื่อมอบประสบการณ์เฉพาะคุณ
 • การวัดค่า: เรายังอาจใช้คุกกี้ ข้อมูลในอุปกรณ์ และที่อยู่ IP ตลอดจนพิกเซลติดตาม และบริการจากภายนอกเพื่อช่วยให้เราเข้าใจในภาพรวมว่าผู้ใช้มีส่วนร่วมกับสินค้า บริการ การติดต่อสื่อสาร เว็บไซต์ แคมเปญออนไลน์ ข้อมูลย่อย อุปกรณ์ และแพลตฟอร์มอื่นๆ อย่างไร เราใช้:

  • Google Analytics ซึ่งจะใส่คุกกี้ในอุปกรณ์ของคุณ เพื่อรับการวัดค่าว่าผู้ใช้มีส่วนร่วมกับเว็บไซต์ของเราอย่างไร สิ่งนี้ช่วยให้เราปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้
  • Convert.com และ ShareProgress ซึ่งจะใส่คุกกี้ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อช่วยเราในการประเมินความหลากหลายของเนื้อหาบนเว็บของคุณ ทั้งนี้จะช่วยให้เราเสนอประสบการณ์บนเว็บที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้ด้วย
  • DoubleClick และ Flashtalking โดยแต่ละระบบจะใช้พิกเซลติดตามบนหน้าดาวน์โหลดของ Firefox ซึ่งจะช่วยเราวัดประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาของเราได้
  • Yahoo Dot Pixel ใช้ JavaScript บนหน้าดาวน์โหลดของ Firefox ซึ่งจะช่วยเราวัดประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาของเราได้
  • ข้อมูลอ้างถึง HTTP ซึ่งอาจรวมอยู่กับโปรแกรมติดตั้ง Firefox เพื่อให้เข้าใจโดเมนเว็บไซต์หรือแคมเปญโฆษณาที่แนะนำคุณมายังหน้าดาวน์โหลดของเรา ข้อมูลนี้จะช่วยให้เราเข้าใจประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของเราและพัฒนาให้ดีขึ้น
  • เครื่องมือวัดค่าอื่นๆ ที่ทดลองใช้งานเป็นระยะ ตัวอย่างเช่น เราอาจทำเช่นนี้เพื่อช่วยประเมินเครื่องมือวัดค่าใหม่ หรือทดสอบเครื่องมือวัดค่าที่มีอยู่แล้วก็ได้

คุณสามารถควบคุมการกำหนดค่าคุกกี้ แจ้งการกำหนดค่าคุกกี้ให้ผู้อื่นทราบ และเลือกที่จะไม่ใช้การวิเคราะห์เว็บและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพได้

 • ประวัติการใช้คุกกี้: คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้แต่ละตัวในการกำหนดค่า Firefox ของคุณในหัวข้อเครื่องมือ/ตัวเลือก/ประวัติความเป็นส่วนตัวได้ โปรดทราบว่าคุณลักษณะบางประการของสินค้าและบริการของเราอาจไม่ทำงานเต็มประสิทธิภาพหากขาดความช่วยเหลือจากคุกกี้

 • อย่าติดตาม: Mozilla จะไม่ติดตามผู้ใช้บนเว็บไซต์ภายนอกเพื่อจัดโฆษณาให้ตรงกับเป้าหมาย หากคุณกำหนดค่าเบราว์เซอร์ให้ส่งสัญญาณ “อย่าติดตาม” เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา Mozilla จะไม่ใช้เครื่องมือใดๆ ที่อธิบายไว้ในหัวข้อ การวัดค่า

 • อีเมล: การสื่อสารการตลาดของเราเป็นตัวเลือกที่ไม่บังคับให้รับ และคุณสามารถยกเลิกการสมัครรับได้ที่ท้ายอีเมลหรือโดยแก้ไข การกำหนดค่าอีเมลของ Mozilla.

 • การวิเคราะห์และการเพิ่มประสิทธิภาพ: ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างล่างนี้เพื่อมิให้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ Mozilla ของคุณ:

 • สื่อโซเชียล: ปุ่มแชร์ข้อมูลทางโซเชียลบนเว็บไซต์ Mozilla ออกแบบขึ้นเพื่อไม่ให้มีการแชร์ข้อมูลกับผู้ให้บริการสื่อโซเชียลจนกว่าคุณจะตั้งใจคลิกปุ่มนั้น


บางเว็บไซต์ของ Mozilla ให้คุณซื้อสินค้า (เช่น แอปหรืออุปกรณ์) หรือบริจาคได้ การทำธุรกรรมเหล่านี้ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ไม่ใช่ Mozilla

 • การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงิน: Mozilla ไม่ได้รับข้อมูลทางการเงินใดๆ ซึ่งจะถูกส่งจากคุณไปยังผู้ให้บริการจากภายนอกเพื่อดำเนินการ ชื่อของผู้ให้บริการจากภายนอกจะแสดงขึ้นขณะทำธุรกรรม

 • การป้องกันการฉ้อโกง: Mozilla ได้ใช้เทคโนโลยีจากภายนอก นั่นคือระบบ Invisible reCAPTCHA ของ Google ซึ่งจะทำงานเบื้องหลังในบางเว็บไซต์ของเราเพื่อระบุการกระทำที่ไม่สุจริต การใช้งาน Invisible reCAPTCHA นั้นอยู่ภายใต้ความควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดในการใช้งานของ Google