นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mozilla

"ข้อมูลส่วนตัว" หมายถึงอะไร

สำหรับเรา "ข้อมูลส่วนตัว" หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณได้ เช่น ชื่อหรือที่อยู่อีเมล

ข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายนี้ คือ "ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว"

หากเราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณรวมไว้กับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว เราจะถือว่าข้อมูลแบบผสมนั้นเป็นข้อมูลส่วนตัว หากเราลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดออกจากชุดข้อมูลดังกล่าว ส่วนที่เหลือก็จะเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว

เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณมาด้วยวิธีใด

เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อ:

  • คุณให้ข้อมูลเราโดยตรง (เช่น เมื่อคุณเลือกที่จะส่งรายงานความล้มเหลว)
  • เราเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยอัตโนมัติผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (เช่น เมื่อเบราว์เซอร์ Firefox ของคุณตรวจสอบกับเราว่าเป็นข้อมูลปัจจุบันหรือไม่)
  • ผู้อื่นบอกข้อมูลของคุณให้เราทราบ (เช่น เมื่อ Thunderbird ทำงานกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณเพื่อตั้งค่าบัญชี) หรือ
  • เมื่อเราพยายามและได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณมากขึ้นจากข้อมูลที่คุณให้เรา (เช่น เมื่อเราใช้ที่อยู่ IP ของคุณปรับแต่งภาษาสำหรับบริการบางอย่างของเรา)

เมื่อได้ข้อมูลของคุณมาแล้ว เราทำอะไรกับข้อมูลเหล่านั้น

เมื่อคุณให้ข้อมูลแก่เรา เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่คุณให้สิทธิ์เราไว้ โดยทั่วไปแล้ว เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้คุณ

สำหรับผู้ใช้ใน EU, EEA และสวิตเซอร์แลนด์: ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้ผู้อื่นเมื่อใด

  • เมื่อเราขอและได้รับอนุญาตจากคุณให้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าว
  • เพื่อการประมวลผลหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้คุณ เฉพาะในกรณีที่ผู้ที่เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้ มีความผูกพันตามสัญญาว่าจะจัดการข้อมูลในรูปแบบที่ Mozilla อนุมัติ
  • เมื่อเราทำตามภารกิจที่จะต้องเปิดเผย บางครั้ง เราอาจให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราทำงานได้ดีขึ้นและช่วยในการพัฒนาเว็บเปิด ในกรณีดังกล่าว เราจะลบข้อมูลส่วนตัวของคุณออก และจะพยายามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยลดความเสี่ยงที่จะทำให้ระบุตัวตนของคุณได้ให้เหลือน้อยที่สุด
  • เมื่อกฎหมายกำหนดให้ทำเช่นนั้น เราปฏิบัติตามกฎหมายทุกครั้งที่ได้รับคำขอเกี่ยวกับคุณจากรัฐบาลหรือคำขอที่เกี่ยวข้องกับคดีความ เราจะแจ้งให้คุณทราบหากเราได้รับคำขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณในกรณีดังกล่าว เว้นแต่ว่าเราจะไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำเช่นนั้น หากเราได้รับคำขอเช่นนี้ เราจะให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณก็ต่อเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่ากฎหมายกำหนดให้เราทำเช่นนั้น ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในนโยบายนี้ที่มีเจตนาจะจำกัดสิทธิของคุณตามกฎหมายในการป้องกันหรือคัดค้านคำขอของบุคคลที่สามให้เปิดเผยข้อมูลของคุณ
  • หากเราเชื่อว่าจำเป็นต้องป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับคุณหรือผู้อื่น เราจะแบ่งปันข้อมูลในกรณีนี้หากเราเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่ามีความจำเป็นที่สมเหตุสมผลว่าจะต้องปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของคุณ ผู้ใช้คนอื่นๆ ของเรา Mozilla หรือสาธารณชน
  • หากโครงสร้างองค์กรหรือสถานะของเราเปลี่ยนแปลง (ถ้าเราปรับโครงสร้างองค์กร รวมกิจการ หรือล้มละลาย) เราอาจส่งต่อข้อมูลของคุณให้ผู้สืบทอดหรือบริษัทในเครือ

เราเก็บและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเรา เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งทางกายภาพ ทางธุรกิจ และทางเทคนิค ถึงแม้เราจะพยายามอย่างยิ่งแล้วก็ตาม หากเราพบว่ามีการเจาะระบบความปลอดภัย เราจะแจ้งให้คุณทราบเพื่อให้คุณดำเนินการป้องกันได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ เราไม่อยากเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานกว่าช่วงเวลาที่เราต้องการ เราจึงจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้จนใช้เสร็จเท่านั้น เมื่อเราไม่ต้องการข้อมูลเหล่านั้นแล้ว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อทำลายข้อมูล เว้นแต่ว่ากฎหมายจะกำหนดให้เราเก็บข้อมูลไว้นานกว่านั้น

มีอะไรอีกที่คุณควรรู้

เราเป็นองค์กรระดับโลก และคอมพิวเตอร์ของเราก็อยู่ในหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ เราเองก็ใช้บริการจากผู้ให้บริการที่อาจมีคอมพิวเตอร์อยู่ในหลายประเทศเช่นกัน นั่นหมายความว่า ข้อมูลของคุณอาจอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งในประเทศอื่น และประเทศนั้นอาจมีข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลไม่เหมือนประเทศของคุณ เมื่อให้ข้อมูลแก่เรา เท่ากับคุณยินยอมให้มีการโอนข้อมูลในลักษณะนี้ ไม่ว่าข้อมูลของคุณจะอยู่ในประเทศใด เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและยืนหยัดต่อความมุ่งมั่นของเราตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี เราไม่ต้องการข้อมูลส่วนตัวของคุณ และคุณต้องไม่ให้ข้อมูลนั้นแก่เรา หากคุณเป็นผู้ปกครองและเชื่อว่าบุตรหลานที่อายุต่ำกว่า 13 ปีให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา โปรดติดต่อเราเพื่อให้ลบข้อมูลดังกล่าว

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับอื่นๆ ของเรา

เราอาจต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้และประกาศอื่นๆ เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงออนไลน์ หากเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญ เราจะประกาศให้ทราบผ่านช่องทางปกติที่ใช้ในการประกาศข่าวสารสำคัญของ Mozilla เช่น บล็อกโพสต์และกระดานสนทนา การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผล ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้คุณตรวจสอบได้สะดวกขึ้น เราจะระบุวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลไว้ที่ด้านบนสุดของเพจ