Mozilla

Mozilla Privacy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mozilla

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือปัจจัยสำคัญที่ Mozilla (ซึ่งก็คือเรา) คำนึงถึงในการพัฒนาแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เรามีปณิธานในการเป็นองค์กรที่เปิดกว้างและโปร่งใส "นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Mozilla" ฉบับนี้ จะอธิบายถึงวิธีการโดยทั่วไปที่เราใช้ในการรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณ และสิ่งที่เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลเหล่านั้นเมื่อเราได้รับ คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของผลิตภัณฑ์และคำถามที่ถามบ่อย สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

"ข้อมูลส่วนตัว" สำหรับเรา หมายถึงอะไร

สำหรับแล้ว "ข้อมูลส่วนตัว" หมายถึงข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวคุณ เช่น ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของคุณ

ข้อมูลใดก็ตามที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขนี้ ถือว่าเป็น "ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว"

หากเราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้กับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว เราจะถือว่า ข้อมูลเหล่านั้นคือข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด หากเราลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดออกจากชุดข้อมูลหนึ่งใดแล้ว ข้อมูลที่เหลืออยู่จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว

เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณได้อย่างไร

เราจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณก็ต่อเมื่อ

  • คุณได้ให้ข้อมูลกับเราโดยตรง (เช่น เมื่อคุณเลือกที่จะส่งรายงานทางการเงินมาให้เรา)
  • เรารวบรวมข้อมูลมาจากผลิตภัณฑ์และบริการของเราโดยอัตโนมัติ (เช่น เมื่อเบราเซอร์ Firefox ของคุณตรวจสอบมาที่เราเพื่อดูว่าเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันหรือไม่)
  • มีผู้แจ้งเราถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (เช่น เมื่อ Thunderbird ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณเพื่อตั้งค่าบัญชีของคุณ) หรือ
  • เมื่อเราพยายามทำความรู้จักคุณมากขึ้น จากข้อมูลที่คุณได้ให้เราไว้ (เช่น เมื่อเราใช้ที่อยู่ IP ของคุณในการตั้งค่าภาษาให้เหมาะกับบุคคลสำหรับบริการบริการบางอย่างของเรา)

เราดำเนินการอะไรกับข้อมูลของคุณบ้างเมื่อเราได้รับ

เมื่อคุณให้ข้อมูลแก่เรา เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวตามแนวทางที่คุณอนุญาต โดยทั่วไปแล้ว เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อช่วยให้เราสามารถมอบและปรับปรุงสินค้าและบริการของเราแก่คุณ

เราจะแชร์ข้อมูลของคุณกับผู้อื่นเมื่อใด

  • เมื่อเราได้ขอและได้รับอนุญาตให้แชร์ข้อมูลดังกล่าวจากคุณแล้ว
  • เมื่อเราดำเนินการหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ ทั้งนี้ ต่อเมื่อเอนทิตีที่รับข้อมูลของคุณมีข้อผูกพันตามสัญญาในการที่จะดำเนินการกับข้อมูลตามแนวทางที่ Mozilla อนุมัติเท่านั้น
  • เมื่อเราปฏิบัติตาม ปณิธานในการเปิดกว้าง ในบางครั้ง เราจะเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราดียิ่งขึ้น และสนับสนุนเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรี แต่หากเราจะดำเนินการดังกล่าว เราจะนำข้อมูลส่วนตัวของคุณออก และพยายามปกปิดในรูปแบบที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการระบุตัวตนของคุณได้
  • เมื่อกฎหมายกำหนด เราจะปฏิบัติตามข้อกฎหมายทุกเมื่อหากเราได้รับคำขอจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชั้นศาล โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบหากเราได้รับคำขอดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตัวของคุณในลักษณะนี้ เว้นแต่ว่ากฎหมายห้ามมิให้เราดำเนินการดังกล่าว เมื่อเราได้รับคำขอเช่นนี้ เราจะให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณก็ต่อเมื่อเราพิจารณาเป็นอย่างดีแล้วเห็นว่าศาลต้องการให้เราดำเนินการดังกล่าวเท่านั้น ไม่มีข้อความใดในนโยบายฉบับนี้ที่มีเจตนาจำกัดสิทธิ์ตามกฎหมายในการแก้ต่างหรือคัดค้านที่คุณพึงมีต่อคำขอของบุคคลที่สามในการเปิดเผยข้อมูลของคุณ
  • เมื่อเราพิจารณาแล้วว่าเราจำเป็นต้องป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่คุณหรือบุคคลอื่น เราจะแชร์ข้อมูลของคุณในลักษณะนี้ก็ต่อเมื่อเราพิจารณาเป็นอย่างดีแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นและสมเหตุสมผลที่จะต้องปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของคุณ ของผู้ใช้รายอื่นๆ ของเรา ของ Mozilla หรือของสาธารณะ
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรหรือสถานภาพของเรา (หากเราจำเป็นต้องปรับโครงสร้าง หรือล้มละลาย) เราอาจส่งต่อข้อมูลของคุณให้แก่ผู้รับช่วงต่อหรือองค์กรในสังกัด

เราจัดเก็บและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

เรามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณทันทีที่เราได้รับ โดยเราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งในแบบรูปธรรม ในทางธุรกิจ และในทางเทคนิค แม้เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถ แต่หากเราได้รับทราบถึงการละเมิดความปลอดภัย เราจะแจ้งคุณเพื่อให้คุณสามารถดำเนินตามขั้นตอนในการป้องกันได้อย่างเหมาะสม

และเราจะไม่เก็บข้อมูลของคุณไว้หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ เราจึงจะเก็บไว้เป็นระยะเวลาที่เพียงพอต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์เท่านั้น เมื่อเราไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว เราจะปฏิบัติตามขั้นตอนการทำลายข้อมูล เว้นแต่ศาลจะขอให้เราเก็บไว้อีกเป็นระยะเวลาหนึ่ง

สิ่งอื่นๆ ที่คุณควรทราบ

เราคือองค์กรระดับโลก และคอมพิวเตอร์ของเรามีอยู่ในหลากหลายที่ทั่วโลก และเรายังเป็นผู้ให้บริการซึ่งยังมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ในหลากหลายประเทศ ซึ่งหมายความว่า ข้อมูลของคุณอาจไปอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งในประเทศอื่น และประเทศนั้นอาจมีข้อกำหนดในการปกป้องข้อมูลในระดับที่แตกต่างไปจากประเทศของคุณ โดยการให้ข้อมูลแก่เรา หมายความว่า คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลของคุณในรูปแบบนี้ ไม่ว่าข้อมูลขอคุณจะอยู่ในประเทศใด เราจะปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และจะยึดถือคำมั่นที่เราให้ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ และคุณจะต้องไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เรา หากคุณเป็นผู้ปกครองและเชื่อว่าบุตรหลานซึ่งมีอายุตำกว่า 13 ปีของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา โปรด ติดต่อเรา เพื่อลบข้อมูลเหล่านั้น

จะเป็นอย่างไรหากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวใดๆ ของเรา

เราอาจมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้และประกาศต่างๆ ของเรา ซึ่งเราจะโพสต์ข้อมูลอัพเดทดังกล่าวทางออนไลน์ หากเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เราจะประกาศแจ้งเกี่ยวกับการอัพเดทนั้นๆ ผ่านช่องทางปกติของ Mozilla เช่น ข้อความโพสต์บนบล็อก และฟอรั่ม ความต่อเนื่องในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลจะขึ้นอยู่กับการยอมรับของคุณต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบได้สะดวกยิ่งขึ้น เราจะโพสต์วันที่มีผลไว้ที่ด้านบนสุดของเพจ

Contact Mozilla

If you want to make a correction to your information, or you have any questions about our privacy policies, please get in touch with:

Mozilla Corporation
Attn: Legal Notices - Privacy
331 E. Evelyn Ave,
Mountain View, CA 94041