Mozilla Pravila privatnosti

Šta podrazumevamo pod "ličnim podacima"?

Za nas, "lični podaci" označavaju podatke koji Vas identifikuju, kao što je Vaše ime ili e-mail adresa.

Svi podaci koji izlaze izvan ovog okvira predstavljaju "nelične podatke".

Ako vaše lične podatke čuvamo zajedno sa neličnim podacima, smatraćemo tu kombinaciju ličnim podacima. Ako uklonimo sve lične podatke iz seta podataka, podaci koji preostanu su nelični.

Kako saznajemo podatke o Vama?

Podatke o Vama saznajemo na sledeće načine:

  • dajete nam ih direktno (npr. kada odaberete da pošaljete izveštaje o rušenju);
  • prikupljamo ih automatski preko naših proizvoda i usluga (npr. kada proveravamo da li imate ažuriranu verziju Firefox-a);
  • kada dobijemo podatke o Vama od drugih (npr.Thunderbird radi sa Vašim e-mail provajderima u konfigurisanju Vašeg naloga); ili
  • kada pokušavamo da saznamo više o Vama na osnovu podataka koje ste nam dali (npr. kada koristimo Vašu IP adresu radi prilagođavanja jezika za neke od naših usluga).

Šta radimo sa Vašim podacima kada ih dobijemo?

Kada nam date svoje lične podatke, mi ćemo ih koristiti na način za koji ste nam dali odobrenje. Uopšteno, koristimo Vaše podatke kako bi nam pomogle u pružanju i poboljšanju svojih proizvoda i usluga Vama.

Za korisnike u EU, EEP i Švajcarskoj: pogledajte ovde za više informacija.

Kada delimo Vaše podatke sa drugima?

  • Kada imamo Vaše odobrenje da ih delimo.
  • Za obradu ili obezbeđivanje proizvoda i pružanje usluga Vama, ali samo ako su subjekti koji dobijaju Vaše podatke ugovorom obavezani da rukuju podacima na načine koje Mozilla odobrava.
  • Kada ispunjavamo našu misliju misiju otvorenosti. Ponekad objavljujemo ove podatke da bismo poboljšali naše proizvode i uspostavili otvorenu mrežu, ali kada to činimo, uklanjamo Vaše lične podatke i pokušavamo da ih objavimo na način koji smanjuje rizik da Vas ponovo identifikuju.
  • Kada to nalaže zakon. Postupamo u skladu sa zakonom kada god primimo zahtev o Vama od Vlade ili u vezi sa nekom tužbom. Obavestićemo Vas kada dobijemo zahtev da prenesemo Vaše lične podatke na ovaj način, osim ako nam to zakon zabranjuje. Kada primimo ovakve zahteve, otkrićemo Vaše lične podatke samo ako smo uvereni u dobroj veri da nam zakon nalaže da to učinimo. Ništa u ovim pravilima nema za cilj da ograniči bilo koju zakonsku odbranu ili prigovore koje možete imati na zahtev treće strane o otkrivanju Vaših podataka.
  • Kada smatramo da je to potrebno kako bismo sprečili nanošenje štete Vama ili drugom licu. Delićemo Vaše podatke na ovaj način samo ako smo uvereni u dobroj veri da je to razumno potrebno za zaštitu Vaših prava, imovine ili bezbednosti, ili prava, imovine ili bezbednosti drugih korisnika, Mozilla-e ili javnosti.
  • Ako se naša organizaciona struktura ili status izmene (ako izvršimo restrukturiranje, ako nas kupi drugo lice, ili ako padnemo pod stečaj), možemo preneti Vaše podatke našem nasledniku ili sledbeniku.

Kako čuvamo i štitimo Vaše lične podatke?

Posvećeni smo zaštiti Vaših ličnih podataka od momenta kada ih dobijemo. Primenjujemo fizičke, poslovne i tehničke mere bezbednosti. Uprkos našim naporima, ako saznamo za povredu bezbednosti, obavestićemo Vas o tome tako da možete da preduzmete odgovarajuće korake u cilju zaštite.

Takođe, ne želimo da zadržavamo Vaše lične podatke duže nego što su nam potrebni, tako da ćemo ih čuvati samo koliko je potrebno da bismo izvršili ono za šta smo ih prikupili. Kada nam više nisu potrebni, preduzimamo korake u cilju njihovog uništenja, osim ako nam zakon nalaže da ih čuvamo duže.

Šta još želimo da znate?

Mi smo globalna organizacija, i naši kompjuteri se nalaze na nekoliko različitih mesta širom sveta. Isto tako, koristimo pružaoce usluga čiji kompjuteri takođe mogu biti u raznim zemljama. To znači da Vaše informacije mogu završiti na nekom od tih kompjutera u nekoj drugoj zemlji, a ta zemlja može imati različit stepen uređenja zaštite podataka u odnosu na Vašu zemlju. Davanjem podataka nama, saglašavate se sa ovom vrstom prenosa Vaših podataka. Bez obzira na to u kojoj zemlji se nalaze Vaši podaci, mi ćemo postupati u skladu sa primenjivim pravom i poštovati sve na šta smo se obavezali u ovim pravilima privatnosti.

Ako imate manje od 13 godina, ne želimo da dobijemo Vaše lične podatke, i ne smete nam ih dati. Ako ste roditelj, i smatrate da nam je Vaše dete koje je mlađe od 13 godina, dalo lične podatke, molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo uklonili podatke Vašeg deteta.

Šta ako promenimo ova pravila privatnosti ili bilo koje od naših obaveštenja o privatnosti?

Može se desiti da se javi potreba da promenimo ova pravila i naša obaveštenja. Najnovije izmene će se objaviti na mreži. Ako su promene značajne, objavićemo najnovije izmene putem uobičajenih kanala kompanije Mozilla za takve objave, kao što su članci na blogu i forumi. Ukoliko nastavite da koristite proizvod ili uslugu nakon datuma stupanja na snagu takvih promena, smatraće se da prihvatate takve promene. Da biste mogli preglednije da ispratite promenu, objavićemo datum stupanja na snagu na vrhu stranice.