Mozilla

mozilla

Po ndërtojmë një Internet më të mirë

Misioni ynë është të nxisim të qenët i hapur, risinë & mundësitë në Web.

Ne të Mozilla-s jemi një bashkësi mbarëbotërore teknologjistësh, konceptuesish dhe krijuesish që punojnë tok për ta mbajtur Internetin gjallë dhe të përdorshëm, që njerëzit anembanë botë të mund të jenë kontribues dhe krijues të Web-it. Ne besojmë se ky akt i bashkëpunimit njerëzor përmes një platforme të hapur është thelbësor për rritjen individuale dhe të ardhmen tonë kolektive.

Lexoni Manifestin e Mozilla-s që të njihni më mirë vlerat dhe parimet që udhëheqin përmbushjen e misionit tonë.

Shihni videon më sipër që të mësoni se cilët jemi, prej nga erdhëm dhe se si po e bëjmë Web-in më të mirë për ju.