Shkarkoni Firefox-in

Firefox nuk mbulohet më në Windows 8.1 e më poshtë.

Ju lutemi, që të përdorni Firefox-in shkarkoni Firefox ESR (Hedhje Në Qarkullim Me Mbulim të Zgjeruar).

Firefox nuk mbulohet më në macOS 10.14 e më poshtë.

Ju lutemi, që të përdorni Firefox-in shkarkoni Firefox ESR (Hedhje Në Qarkullim Me Mbulim të Zgjeruar).

Shënim Privatësie në Firefox

Shtoni tekst te PDF-ra, me Përpunuesin e PDF-ve të Firefox-it

Nëse ju duhet të shtoni gjëra te një dokument PDF, tani këtë mund ta bëni në linjë, me Firefox. Hapeni PDF-në në Firefox dhe klikoni butonat Tekst, ose Vizatim në cepin e sipërm djathtas, për të bërë ndryshimet tuaja te dokumenti. Shkarkojeni kartelën, që të ruani ndryshimet tuaja.

Plotësoni formularë në internet, pa i shtypur dhe skanuar

Na ka qëlluar të gjithëve: ju duhet të plotësoni një formular që është PDF, por s’është i përpunueshëm. Në të kaluarën, e vetmja mundësi qe të shtypej në një pemë të vdekur, të shtoheshin gjëra me bojë dhe mandej të skanohej për ta kthyer prapë në kompjuter.

Jo më! Tashmë, krejt çka ju duhet të bëni është ta përpunoni PDF në linjë, me Firefox, ta ruani dhe ta dërgoni me email që nga kompjuteri juaj.

Shtoni tekst

Hapeni PDF-në në Firefox. Klikoni butonin Tekst që të zgjidhni një ngjyrë dhe madhësi teksti, para se të përzgjidhni se ku në dokumentin tuaj dëshironi të shtoni tekst. Kaq e lehtë është!

Shtoni vizatime (ose nënshkrimin tuaj)

Hapeni PDF-në në Firefox. Klikoni ikonën Vizatim, që të zgjidhni një ngjyrë, trashësi dhe patejdukshmëri, para se të jeni mandej në gjendje të vizatoni te dokumenti. Gjasat janë që s’do të jetë më pak i kuptueshëm se sa nënshkrimi juaj i zakonshëm!

Add image with alt text

Open the PDF in Firefox. Click the image icon, which will then prompt you to upload an image. Adjust size and placement of your image as needed. Click the “+Alt text” button on the image to add a photo description to make your PDF more accessible.

Create a highlight

Open the PDF in Firefox. Select the text you want to highlight, then click the highlight icon that appears below your selection, or right click to find the highlight option in the context menu. Click the icon in the top right to freehand highlight sections of the PDF.