Faqerojtës më të mirë

Ju që dashuroni faqerojtjen, mjaft u munduat. Sistemojini me Firefox-in.

Sistemi juaj mund të mos i plotësojë domosdoshmëritë e Firefox-it, por mund të provoni një nga këto versione:

Sistemi juaj nuk i plotëson domosdoshmëritë për xhirimin e Firefox-it.

Sistemi juaj nuk i plotëson domosdoshmëritë për xhirimin e Firefox-it.

Që të instaloni Firefox-in, ju lutemi, ndiqni këto udhëzime.

Privatësia Në Firefox

Ruajeni atë faqerojtës

Kijini krejt të parapëlqyerit tuaj të sistemuar përmes ikonës yll për faqerojtësit, e cila ju lejon të shtoni shpejt e shpejt emra dhe dosje vetjake. Mandej gjejini te paneli juaj i faqerojtësve, për t’u siguruar që s’ju humbin kurrë nga sytë lidhjet që doni fort.

Fluturoni me atë faqerojtës

Merrini të parapëlqyerit tuaj me vete. Përdorni Firefox Sync-un që t’i keni faqerojtësit në krejt pajisjet tuaja, nga desktopi te celulari. Ose provoni Pocket për të ruajtur çfarëdo artikull të botuar në internet, apo faqe dhe për t’iu kthyer më vonë – edhe pa internet.

Merruni me atë faqerojtës

Ushtroni përpikërinë tuaj me çdo shtesë administrimi faqerojtësish që ju vjen në mend, nga kopje të plota faqesh te anështylla këmbimi të shpejtë dhe deri te faqerojtës privatë të kyçur fort.