Shkarkoni Firefox-in

Firefox nuk mbulohet më në Windows 8.1 e më poshtë.

Ju lutemi, që të përdorni Firefox-in shkarkoni Firefox ESR (Hedhje Në Qarkullim Me Mbulim të Zgjeruar).

Firefox nuk mbulohet më në macOS 10.14 e më poshtë.

Ju lutemi, që të përdorni Firefox-in shkarkoni Firefox ESR (Hedhje Në Qarkullim Me Mbulim të Zgjeruar).

Shënim Privatësie në Firefox

Përgjegjës faqerojtësish

Faqerojtësit janë lidhje që i ruani në shfletuesin tuaj, që të mund të riktheheni shpejt dhe kollaj te vendet tuaj të parapëlqyer në web. Firefox-i përfshin një përgjegjës të dobishëm faqerojtësish, që të sistemoni, të kërkoni, të përditësoni dhe të njëkohësoni krejt lidhjet tuaja të ruajtura nëpër krejt pajisjet tuaja.

Sistemojini faqerojtësit tuaj në dosje në të cilat mund të kërkohet

Grumbullojini faqerojtësit tuaj në dosje dhe vëruni etiketa, për më tepër hollësi. Mundeni edhe t’i renditni faqerojtësit tuaj, për të gjetur shpejt ata që ju duhen.

Image of the bookmark manager window in Firefox.

Importoni kollaj faqerojtës

Faqerojtësit mund t’i importoni nga Chrome, Safari ose Edge, me mekanizimin e importimit të Firefox-it. Thjesht klikoni Faqerojtës > Administroni Faqerojtës dhe mandej përzgjidhni “Importoni dhe Kopjeruajini”.

Figurë dialogu mekanizmi importimi në Firefox, që shfaq mundësi për të importuar rregullime dhe të dhëna nga shfletues të tjerë.

Panel faqerojtësish

Përfitoni hyrje të shpejtë te faqerojtësit tuaj të parapëlqyer, te menuja në krye të Firefox-it, ose fiksojini ata te paneli juaj.

Figurë e Firefox-it që shfaq një koleksion faqerojtësish në një panel, në krye të dritares së shfletuesit.