Termenii de utilizare a Serviciului Hubs

Versiunea 1.3, în vigoare de la 1 noiembrie 2023

Hubs ("Serviciul") este un serviciu nou, în avanpremieră, care vă permite să configurați și să gestionați propriul set de platforme de comunicare în timp real pentru realitatea virtuală, realitatea augmentată, desktop, laptop sau mobil. Este disponibil ca serviciu cu abonament plătit.

Acești Termeni și condiții de utilizare explică drepturile și responsabilitățile dumneavoastră atunci când utilizați Hubs. Achiziționând și utilizând Hubs, asigurați Mozilla că ați citit acești termeni și că vă exprimați acordul cu aceștia. Dacă sunteți de acord cu acești termeni în numele unei entități, cum ar fi angajatorul dumneavoastră, declarați că sunteți autorizat și intenționați să acționați ca reprezentant al respectivei entități. Versiunea anterioară de Hubs este încă disponibilă în prezent și este reglementată de acești Termeni de utilizare, cu excepția Secțiunii 1 pentru Abonarea la Hubs.

1. Abonarea la Hubs

Veți avea nevoie de un cont Mozilla

Pentru a utiliza Serviciul este necesar un cont Mozilla. Pentru a crea un cont Mozilla va trebui să fiți de acord cu Termenii de utilizare și Notificarea de confidențialitate pentru contul dumneavoastră Mozilla.

Plata dumneavoastră

Plată. Oferim Serviciul ca un serviciu cu abonament care se reînnoiește automat. Atunci când vă înscrieți, ne autorizați să încasăm valoarea abonamentului pentru primul termen al Serviciului, prin metoda de plată furnizată de dumneavoastră. Planul dumneavoastră se reînnoiește automat la sfârșitul fiecărei perioade și ne autorizați să facturăm abonamentul pentru fiecare perioadă. Dacă opriți plățile, vom suspenda imediat contul și îl putem șterge după 2 luni de neplată.

Politica de rambursare în 30 de zile. Prima dată când vă abonați la Serviciu prin intermediul site-ului web al Mozilla, dacă vă anulați contul în primele 30 de zile, puteți solicita o rambursare, iar Mozilla vă va rambursa primul termen de abonament. Această ofertă se aplică doar prima dată când vă abonați. Acest lucru se adaugă oricăror drepturi de protecția consumatorului pe care le aveți în temeiul legilor din țara de reședință.

Puteți anula abonamentul în orice moment

Anularea. Puteți anula abonamentul la Serviciu oricând prin dezactivarea contului dumneavoastră și anularea abonamentului. Puteți face acest lucru apăsând linkul "Anulare abonament" din orice e-mail pe care vi-l trimitem despre Serviciu sau accesând secțiunea Abonamente și plăți din contul dumneavoastră Mozilla și apăsând "Anulare". Dacă alegeți să renunțați la abonament, reînnoirea automată va înceta, nu vom mai factura nicio sumă pentru perioadele de plată viitoare și veți pierde accesul la Servicii la sfârșitul ciclului de facturare curent.

2. Comunicări și conținut

Hubs le permite utilizatorilor dumneavoastră să trimită informații (cum ar fi audio, video, text, imagini, modele 3D și scene) către alți utilizatori.

Atunci când vă abonați la Hubs și creați hub-uri, sunteți de acord să acordați Mozilla toate drepturile necesare pentru a le opera. De asemenea, asigurați Mozilla că dețineți sau ați obținut drepturile și autorizațiile necesare pentru a acorda Mozilla toate drepturile și permisiunile necesare pentru a opera Hubs. Aceasta include, dar nu se limitează la, o licență și permisiunea de a procesa, transmite și afișa informațiile pe care dumneavoastră și utilizatorii dumneavoastră le trimiteți prin intermediul Hub-urilor. De asemenea, aceasta include permisiunea de a colecta și de a partaja informații, așa cum se prevede în Notificarea privind confidențialitatea Hubs.

Atunci când dumneavoastră și utilizatorii dumneavoastră trimiteți informații către Hubs, creatorul original al acestor informații continuă să dețină drepturile asupra conținutului lor. Acordați Mozilla o licență mondială, fără redevențe, perpetuă, irevocabilă, neexclusivă, transferabilă și sublicențiabilă pentru a utiliza, copia, modifica, adapta, pregăti lucrări derivate, distribui, executa și afișa aceste informații, materiale audio, video, imagini sau modele 3D în scopul operării Hubs. De asemenea, sunteți de acord că putem elimina metadatele asociate informațiilor sau datelor pe care le trimiteți. Dacă dumneavoastră sau unul dintre utilizatorii dumneavoastră permite remixarea unei scene sau a unui avatar, sunteți de acord să acordați o licență pentru scena sau avatarul respectiv în baza unei licențe CC-BY 3.0.

Pentru a afla mai multe despre modul în care funcționează Hubs, puteți consulta codul sursă.

Orice idei, sugestii și feedback despre Hubs pe care ni le furnizați sunt în întregime voluntare și sunteți de acord ca Mozilla să folosească astfel de idei, sugestii și feedback fără compensații sau obligații față de dumneavoastră.

Sunteți responsabil pentru informațiile pe care dumneavoastră și utilizatorii dumneavoastră le trimiteți, creați sau editați folosind Hubs, precum și pentru consecințele trimiterii, creării sau editării acestor informații.

Confidențialitatea. Sunteți responsabil pentru confidențialitatea persoanelor care utilizează Hub-urile dumneavoastră. Aceasta include respectarea tuturor legilor aplicabile în materie de confidențialitate. Notificarea privind confidențialitatea Hubs explică modul în care Mozilla primește și gestionează datele pentru a opera Serviciul.

Mozilla este o organizație globală, iar calculatoarele noastre și ale furnizorilor noștri de servicii se pot afla în diferite țări din întreaga lume, inclusiv în Statele Unite. Acest lucru înseamnă că informațiile dumneavoastră și ale utilizatorilor dumneavoastră pot fi prelucrate pe servere situate în afara țării în care locuiți dumneavoastră și utilizatorii dumneavoastră, iar respectiva țară poate avea un nivel diferit de reglementare privind protecția datelor față de țara dumneavoastră de reședință. Prin utilizarea Serviciului, asigurați Mozilla că sunteți de acord cu acest tip de transfer al informațiilor utilizatorilor și că ați obținut consimțământul necesar din partea persoanelor care utilizează Hub-urile dumneavoastră.

3. Condițiile de utilizare

Prin utilizarea Hubs, sunteți de acord că veți respecta Politica de utilizare acceptabilă a Mozilla. Mozilla își rezervă dreptul de a elimina orice conținut, de a suspenda orice utilizator și de a închide orice Hub sau cameră individuală despre care consideră în mod rezonabil că a încălcat aceste condiții.

Eligibilitatea. Pentru a putea utiliza serviciul cu abonament plătit, trebuie să vă aflați într-o țară în care Hubs este disponibil. În prezent Hubs este disponibil în Canada, Germania, Regatul Unit și Statele Unite.

Modul în care utilizați Hubs. Dacă aveți un abonament curent și plătit la Hubs, Mozilla vă acordă permisiunea de a-l utiliza în conformitate cu prezenții Termeni de utilizare. Nu aveți dreptul să transferați sau să revindeți Serviciul Hubs. O licență achiziționată se extinde doar la persoana sau entitatea care deține contul Mozilla asociat cu instanța Hubs.

Cu un abonament plătit, puteți avea până la 25 de utilizatori pentru fiecare cameră Hubs și până la 2 GB de spațiu de stocare pentru Hub-urile dumneavoastră.

Conformitatea juridică. În funcție de locul în care locuiți dumneavoastră și utilizatorii dumneavoastră și de locul în care puneți la dispoziție Hub-urile dumneavoastră, este posibil să vă supuneți anumitor legi și reglementări, în special privind confidențialitatea datelor. Este responsabilitatea dumneavoastră să cunoașteți toate legile și reglementările care se pot aplica Hub-urilor dumneavoastră. Între dumneavoastră și Mozilla, sunteți singurul responsabil pentru a vă asigura că modul în care gestionați datele este în deplină conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile. Pentru a afla mai multe despre modul în care funcționează Hubs, puteți consulta codul sursă.

4. Drepturile Mozilla

Mozilla nu vă acordă niciun drept de proprietate intelectuală asupra Hub-urilor, cu excepția cazului în care este specificat altfel în prezenții Termeni. De exemplu, prezenții Termeni nu oferă dreptul de a utiliza niciunul dintre drepturile de autor, numele comerciale, mărcile comerciale, mărcile înregistrate, mărcile de servicii, logo-urile, numele de domeniu sau alte caracteristici distinctive ale mărcii Mozilla.

Mozilla distribuie software-ul Hubs sub o licență open source. Pentru a afla mai multe, puteți consulta licența pentru Hubs sau FAQ.

5. Întreruperea serviciilor; Durata; Rezilierea

Hubs este mereu în dezvoltare. Prin urmare, intenționăm să actualizăm și să schimbăm Hubs pe parcursul timpului. Pentru aceasta, este posibil să fim nevoiți să suspendăm temporar serviciul, fără a putea oferi întotdeauna un preaviz. Nu veți avea dreptul de a solicita rambursări sau daune pentru o astfel de suspendare sau limitare a utilizării Hubs.

Putem întrerupe accesul dumneavoastră la Hubs, fie temporar, fie permanent, în orice moment și din orice motiv. Aceasta include, dar nu se limitează la, situațiile în care considerăm, în mod rezonabil, că: (i) ați încălcat prezenții Termeni; (ii) ați creat un risc sau posibile implicații juridice pentru Mozilla; sau (iii) furnizarea și operarea Hubs nu mai este viabilă din punct de vedere comercial. Dacă este posibil, vom depune eforturi rezonabile pentru a vă notifica prin intermediul Hubs.

În toate aceste cazuri, acești Termeni vor rezilia, inclusiv, fără limitare, licența dumneavoastră de a utiliza Hubs, cu excepția secțiunilor cu următoarele titluri care vor continua să se aplice: Despăgubirea, Exonerarea de răspundere; Limitarea răspunderii și Diverse.

6. Despăgubirea

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să exonerați de răspundere Mozilla și companiile-mamă și afiliate, contractorii, contribuitorii, licențiatorii, partenerii, directorii, funcționarii, angajații și agenții ("Părțile despăgubite") de orice pretenții și cheltuieli ale terților, inclusiv onorariile avocaților, care decurg din sau sunt legate de utilizarea de către dumneavoastră a Hubs. Aceasta include, dar nu se limitează la, reclamații și cheltuieli legate de orice conținut pe care dumneavoastră sau utilizatorii dumneavoastră îl transmiteți, editați sau creați folosind Hubs.

7. Exonerarea de răspundere; Limitarea răspunderii

SERVICIILE SUNT FURNIZATE "AȘA CUM SUNT", CU TOATE ERORILE AFERENTE. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, MOZILLA RENUNȚĂ PRIN PREZENTA LA TOATE GARANȚIILE, FIE ELE EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE CĂ SERVICIILE SUNT LIPSITE DE DEFECTE, VANDABILE, CORESPUNZĂTOARE UNUI ANUMIT SCOP ȘI NU ÎNCALCĂ ALTE DREPTURI.

VĂ ASUMAȚI ÎNTREGUL RISC ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SELECTAREA SERVICIILOR PENTRU SCOPURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CALITATEA ȘI PERFORMANȚA SERVICIILOR, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA RISCUL ȘTERGERII SAU CORUPERII CONȚINUTULUI DUMNEAVOASTRĂ. ACEASTĂ LIMITARE SE VA APLICA INCLUSIV ÎN CAZUL ÎN CARE ORICARE REMEDIU VA EȘUA ÎN ÎNDEPLINIREA SCOPULUI SĂU ESENȚIAL. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA GARANȚIILOR IMPLICITE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA ACEASTĂ CLAUZĂ DE EXONERARE SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

CU EXCEPȚIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGE, MOZILLA NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE, DE CONSECINȚĂ SAU EXEMPLARE CARE DECURG DIN SAU SUNT LEGATE ÎN VREUN FEL DE ACEȘTI TERMENI SAU DE UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SERVICIILE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNE DIRECTE ȘI INDIRECTE PENTRU PIERDEREA FONDULUI COMERCIAL, OPRIREA ACTIVITĂȚII, PIERDEREA DE PROFITURI, PIERDEREA DE DATE ȘI EȘECUL SAU FUNCȚIONAREA DEFECTUOASĂ A CALCULATORULUI, CHIAR DACĂ A FOST ANUNȚATĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE ȘI INDIFERENT DE ASPECTELE TEORETICE (CONTRACT, DELICT SAU ALTCEVA) PE CARE SE BAZEAZĂ O ASTFEL DE CERERE. RĂSPUNDEREA COLECTIVĂ A MOZILLA ÎN CADRUL ACESTUI ACORD NU VA DEPĂȘI 500 $ (CINCI SUTE DE DOLARI). UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR ACCIDENTALE, INDIRECTE SAU SPECIALE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA ACEASTĂ EXCLUDERE ȘI LIMITARE SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

8. Modificări ale acestor termeni

Mozilla poate actualiza acești Termeni ocazional. Vom publica online Termenii actualizați. În cazul în care modificările sunt substanțiale, putem anunța actualizarea prin intermediul canalelor obișnuite ale Mozilla pentru astfel de anunțuri, cum ar fi postările de pe blog, forumurile sau în cadrul serviciului respectiv, după caz: Hubs.

Utilizarea în continuare a Hubs după publicarea noilor Termeni constituie acceptarea de către dumneavoastră a noilor Termeni. Pentru a ușura procesul de revizuire, vom afișa o dată de intrare în vigoare în partea de sus a acestei pagini.

9. Contactați-ne

Pentru asistență, pentru a oferi feedback sau pentru a raporta abuzuri ale Hubs sau încălcări ale Condițiilor de utilizare, ne puteți trimite un e-mail la hubs@mozilla.com.

Puteți consulta politica noastră privind reclamațiile pentru încălcarea drepturilor de autor sau a mărcilor comerciale.

Pentru alte notificări, puteți să ne trimiteți un e-mail la legal-notices@mozilla.com sau să ne scrieți la Mozilla Corporation Mozilla Corporation
Attn: Mozilla – Legal Notices
149 New Montgomery Street
4th Floor
San Francisco, CA 94105

legal-notices@mozilla.com

În cazul în care există un conflict sau o ambiguitate între o versiune tradusă a acestor termeni și versiunea în limba engleză, se aplică versiunea în limba engleză.