Firefox kjempar for dine rettar på Windows.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvernerklæring
  • Dobbel så rask

    Firefox er rask og behandlar dataa dine med omsorg - utan reklamesporing og nedsett yting.

  • Personvern med sunn fornuft

    Lev livet ditt, Firefox kikar ikkje. Vel kva du skal dele og når du skal dele det.

  • Enkel konfigurasjon

    Enkel migrering av innstillingar og bokmerke når du lastar ned Firefox for Windows.