Gratulerer! Du brukar den siste versjonen av Firefox.

Oppdater Firefox og få det siste innan fart og peronvern.

Oppdater Firefox og få det siste innan fart og peronvern.

Du brukar ein «pre-release» versjon av Firefox.

Du brukar eit utrygt, utdatert operativsystem som ikkje lenger er støtta av Firefox.

Firefox

Mozilla

Firefox kjempar for dine rettar på Windows.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvern

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Screenshot
  • Dobbel så rask

    Firefox er rask og behandlar dataa dine med omsorg - utan reklamesporing og nedsett yting.

  • Personvern med sunn fornuft

    Lev livet ditt, Firefox kikar ikkje. Vel kva du skal dele og når du skal dele det.

  • Enkel konfigurasjon

    Enkel migrering av innstillingar og bokmerke når du lastar ned Firefox for Windows.

Avanserte installasjonsalternativ og andre plattformer

Last ned Firefox for Windows

Last ned Firefox for macOS

Last ned Firefox for Linux

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvern

Du har allereie Firefox. Bruk han betre med ein Firefox-konto.

Med ein Firefox-konto kan du mellom anna synkronisere bokmerke, sende faner, og lagre til Pocket. Les meir

Skriv inn e-postadressa di for å få tilgang til Firefox Accounts.

Ved å fortsetje seier du deg samd i tenestevilkåra og personvernpraksisen.

Datamaskina oppfyller kanskje ikkje krava for Firefox, men du kan prøva ein av desse versjonane:

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Systemet ditt tilfredstiller ikkje krava for å køyra Firefox.

Følg denne rettleiinga for å installera Firefox.

Firefox personvern