Last ned Mozilla Firefox for Mac

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

  • Personvern kjem først

    Firefox spionerer ikkje på søk. Vi stoppar infokapslar frå tredje part, og gjev deg fullstendig kontroll.
  • Dobbel så rask

    Få fart og sikkerheit. Firefox er rask på Mac fordi vi ikkje sporar deg.
  • Blokker sporfølgjarar

    Ver herre over domenet ditt med streng innhaldsblokkering. Steng ute alle infokapslar og sporfølgjarar.