Last ned Firefox

Firefox er ikkje lenger støtta på Windows 8.1 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox er ikkje lenger støtta på macOS 10.14 og tidligare versjonar.

Last ned Firefox ESR (Extended Support Release) for å bruke Firefox.

Firefox personvernerklæring

Firefox-produkta er utvikla for å ta vare på personvernet ditt

Du skal kunne bestemme kven som ser den personlege informasjonen din. Ikkje berre blant vennane dine, men med alle annonsørar og firma på nettet — inkludert oss.

Det er grunnen til at alt vi lagar og gjer, respekterer løftet vårt om personopplysningar

Samle mindre

Vi gjer eit poeng ut av å vite mindre om deg

Alle teknologiselskaper samlar inn data for å forbetre produkta sine. Men det treng ikkje å inkludere så mykje av den personlege informasjonen din. Dei einaste dataa vi ønskjer er dei dataa som tener deg til slutt. Vi spør oss sjølve: treng vi eigentleg dette? Kva treng vi det til? Og når kan vi slette det?

Hald det trygt

Vi gjer det vanskelege arbeidet med å beskytte den personlege informasjonen din

Datasikkerheit er komplisert — eller i det minste skal det vere det. Derfor tar vi dei ekstra stega for å klassifisere dataa vi har, held fast på reglar for korleis vi lagrar og tek vare på kvar type data, og sluttar aldri å gjenta prosessane våre. Vi prioriterer personvernet ditt. Vi investerer i det. Vi er opptatt av det. Vi lærer sjølv andre selskap korleis dei skal gjere det.

Ingen hemmelegheiter

Du vil alltid vite kvar du står hos oss

Det er ingen skjult agenda her. Verksemda vår er ikkje avhengig av å misbruke tilliten din i hemmelegheit. Personvernerklæringa er faktisk lesbar. Alle i verda kan delta på firmamøte kvar veke. Dersom du vil grave i kvartrt datapunkt vi samlar inn, er koden vår open. Og det er vi også.

  • Kvifor skal du stole på Firefox?

    Fordi vi set menneske først. Faktisk er vi støtta av ein ideel organisasjon. Frå første dag har det vore oppdraget vårt å beskytte nettet og alle som brukar det.

    Les meir om oppdraget vårt

  • Personvern i kvart produkt

    Firefox-produkta fungerer annleis — fordi dei er utvikla for å ta vare på personvernet ditt først.

    Les meir om produkta våre

Les personvernerklæringa for produkta våre